Global Workplace Report har undersökt hur företag ser på framtidens arbetssätt efter ett drygt år med omfattande pandemieffekter. 1146 intervjuer (varav 315 i Europa) genomfördes i totalt 23 länder fördelat på sex regioner och NTT Ltd. fann att en stor majoritet upplever att pandemin har varit en utmaning för företagets prestation (82 procent) och för de anställda (81 procent). Nästan två tredjedelar (63 procent) av de personalansvariga uppger också att de anställdas välmående har försvagats under pandemin.

Men medvetenheten om denna utveckling har inte alltid lett till en realistisk bedömning av företagets kapacitet. Jämfört med operativ personal tycker vd:ar i högre utsträckning att deras företag fortfarande är effektivt under arbetsdagen (20 procentenheter), att de anställda kan förebygga utbrändhet (28 procentenheter) och att företagets åtgärder för att anställda ska vara nöjda är tillräckliga (41 procentenheter).

Det här gapet mellan chefer och anställda visar sig också i att anställda inte längre har lika högt förtroende för sin arbetsgivare: Bara 38 procent av de anställda säger att arbetsgivaren bryr sig om deras hälsa och välmående och endast 23 procent säger att de är nöjda med att jobba för sin arbetsgivare.

Enligt rapporten finns det också en märkbar skillnad i de anställdas föredragna framtida arbetssätt. Uppdelningen i de anställdas preferens mellan distansarbete, hybridarbete och kontorsarbete ligger på 30 procent, 30 procent och 39 procent. Något som står i kontrast mot att 79 procent av företagen tror att de anställda föredrar distansarbete.

– Just nu handlar allt om distansarbete. Men egentligen är det mer komplicerat än så när det handlar om de anställdas behov. Att inte lyckas se och agera baserat på det faktumet är ett reellt hot mot företagen, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT.

Rapporten visar också på ett skifte i vad som förväntas av en arbetsgivare. Balansen mellan arbete och privatliv samt pendelavstånd är de två viktigaste faktorerna när folk väljer arbete. Ett företags syfte och värden har blivit den tredje viktigaste faktorn. 89 procent av chefer och anställda anser dessutom att miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning numera är centrala delar av ett företags framtidsplan.

– Det är inte längre viktigt vad vi gör för att förbättra arbetsplatsen utan hur det faktiskt påverkar de anställda på ett positivt sätt. Ett företag kan inte komma undan utan att på ett relevant sätt kunna mäta de anställdas mående, säger Fredrik Olsson.

Läs mer i rapporten här.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.