Redan nästa sommar kan förslaget om en ny arbetsgivardeklaration på individnivå komma i kraft, vilket också innebär att den årliga kontrolluppgiften för anställda helt försvinner. Förslaget, som lämnades in av Skatteverket i mars förra året utreds just nu i Riksdagen på propositionsnivå (läs mer om förslaget på Riksdagen.se) och innebär bland annat att företag ska kunna lämna vissa uppgifter om anställda på individnivå löpande till Skatteverket istället för i den årliga kontrolluppgiften.

De uppgifter för anställdas skatt och arbetsgivaravgift som idag summeras ihop för att skickas in till Skatteverket, kommer i och med förslaget istället att skickas in löpande på individnivå, vilket kommer göra det lättare att hitta eventuella fel i ett tidigare skede. Istället för kontrolluppgiften anser man att lönespecifikationen är tillräcklig som rapportering om den anställda. Den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI, kommer lämnas på samma sätt som arbetsgivardeklarationen görs idag det vill säga senast den 12e månaden efter att lönen har betalats ut.

Syftet med förslaget är att minska den administrativa arbetsbördan för företag. Man anser att det kommer leda till mer effektiva löneprocesser och att resurskrävande korrigeringar av kontrolluppgifter som sträcker sig långt bakåt i tiden ska undvikas. Lönearbetet ska nu kunna fördelas bättre under hela året och arbetstoppar ska kunna undvikas. Förslaget syftar även till en minskning av skattefusk och skatteundandragande. Dessutom ska den anställda på skatteverket.se (genom inloggning) löpande kunna se att dennes information rapporterats rätt, vilket ytterligare kan göra så att eventuella fel upptäckts tidigare.

Dessutom kommer förslaget innebära att fler myndigheter så som Försäkringskassan, Kronofogden, Arbetsförmedlingen, Tullverket samt Migrationsverket på samma sätt som den anställde ska kunna få tillgång till den rapporterade informationen. Även A-kassorna kommer i vissa ärenden kunna begära åtkomst till informationen av Skatteverket.

I ett första skede kommer det nya förslaget kunna omfatta företag med fler än 15 anställda och som omfattas av kraven att föra personalliggare, med start 1 juli 2018. För övriga företag förväntas reglerna börja gälla 1 januari 2019.

Läs mer om förslaget på Skatteverket.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.