Sverige har upplevt en dramatisk ökning i antalet konkurser under årets första kvartal, med en ökning på 55 procent jämfört med samma period förra året. Totalt har 2 759 svenska aktiebolag gått i konkurs, nästan tusen fler än under motsvarande månader förra året. Märkbart är att detta är den tjugonde månaden i rad med en uppgång i konkurser, vilket understryker en oroväckande trend i svensk näringsliv.

Specifikt under mars månad noterades en ökning på 41 procent jämfört med förra året, där totalt 804 aktiebolag försattes i konkurs. Bland dessa fanns företag från en rad olika branscher, inklusive en stor tryckerikoncern, flera byggentreprenörer, och en välkänd amerikansk restaurangkedja.

"Det första kvartalet har varit extremt utmanande för många svenska företag. Även om ökningen inte var lika stark i mars som i början av året, finns det få ljuspunkter att rapportera om," förklarar Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Industrier som bygg, restaurang, och transport var speciellt hårt drabbade, med byggbranschen som såg en ökning på 64 procent i antalet konkurser. Restaurangsektorn rapporterade om en 71 procent ökning, medan transportsektorn noterade en fördubbling av konkurser i mars.

En betydande faktor bakom dessa siffror är de obetalda skulderna från skatteanstånd under pandemin. Denna månad hade 13 procent av alla konkursade bolag en sådan obetald skuld, vilket totalt uppgick till 261 miljoner kronor.

Bland de största konkurserna märks tryckerikoncernen V-Tab och markentreprenören Grundkraft, samt restaurangkedjan TGI Friday's som drivs av American Bistro Sweden. Dessa fall illustrerar de breda effekterna av ekonomiska svårigheter över flera sektorer.

I geografiskt avseende har Stockholm upplevt en markant ökning av konkurser med 103 procent jämfört med förra året, vilket är den största ökningen bland svenska regioner. Samtidigt minskar nyföretagandet i landet, med en nedgång på 14 procent i antalet nyregistrerade aktiebolag under mars.

Denna rapport understryker behovet av ökad uppmärksamhet på företagens ekonomiska hälsa och potentialen för ytterligare stödåtgärder för att mildra de negativa effekterna av denna kris.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.