Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1374 artiklar
Som småföretagare ger företagets likviditet lätt huvudbry. Men trots oro över kassaflödet ser landets egenföretagare positivt på det kommande året. Det visar färska siffror från undersökningen Likviditetsbarometern.

 

I juni 2016 genomförde betaltjänsten Billhop och Småföretagarnas Riksförbund en undersökning med namnet Likviditetsbarometern. Undersökningen baserades på svar från 1 120 av Småföretagarnas medlemmar och ger en övergripande bild över deras betalningsförmåga.

– Med Likviditetsbarometern vill vi inte bara belysa småföretagares oro över likviditet, utan även visa att det finns många bra lösningar och hjälpmedel som kan bidra till ett förbättrat kassaflöde, säger Sebastian Andreescu, VD på Billhop.

Trots oro – goda framtidsutsikter

Av de 1 120 medlemmarna som deltog i Likviditetsbarometern svarade 36 procent att de till viss del är oroliga över företagets ekonomi under resterande delen av året. En av fyra svarade att det kommer finnas ett likviditetsbehov under de kommande tre månaderna. Men majoriteten av småföretagarna, 40 procent, har under de senaste månaderna upplevt att de inte haft ett likviditetsbehov och att kassaflödet inom företaget varit okej. Dessutom svarade hela 33 procent att inget likviditetsbehov har uppstått och att likviditeten till och med har varit mycket god.

Livet som företagare kan kantas av stress över företagets tillgångar, men trots detta visar Företagsbarometern att många känner optimism inför framtida utmaningar. Hela 80 procent av företagarna som deltagit i undersökningen tror att sommaren och hösten kommer att vara lika eller mer lönsam än fjolåret.

 

– Det är glädjande men samtidigt inte förvånande att höra att många företag ser positivt på hösten. Problemet för de flesta småföretag är inte orderinflödet eller lönsamheten. Problemet är behovet av att binda upp rörelsekapital som en konsekvens av långa ledtider i försäljning till kund, kopplat med korta betaltider till leverantör, säger Sebastian Andresscu, VD på Billhop.

Olika tillvägagångssätt för att lösa företagets likviditetsbehov

Resultatet av Likviditetsbarometern visar att årets undersökningsdeltagare har olika tillvägagångsätt för att förbättra företagets likviditet. När ett likviditetsbehov har uppstått svarar majoriteten, 36 procent, att de valt att lösa behovet med hjälp av checkkrediter.

Väljer du att använda checkkrediter är det viktigt att ha goda kreditmöjligheter hos banken. Särskilt när det svänger i företagets likviditet under året. Kom ihåg att en outnyttjad kreditcheck kan kosta ditt företag pengar – checkkrediter är i längden en kortsiktig lösning och något du inte bör använda året runt.

Factoring – innebär ofta dolda avgifter

 

Enligt Likviditetsbarometern har 10 procent av deltagarna åtgärdat företagets likviditetsbehov med hjälp av factoring. Att sälja fakturor till ett factoringbolag kan kännas som en enkel och smidig lösning för att optimera företagets kassaflöde. Men många factoringbolag har dolda avgifter med en icke transparent prisstruktur. Det finns också en risk att du förlorar mer pengar över tid. Om en betalning uteblir från dina kunder till factoringbolaget kan de till exempel debitera dig för räntekostnaderna.

Få småföretagare väljer att använda kreditkort vid likviditetsbehov

Enbart 4 procent av deltagarna svarar att de valt att använda kreditkort vid ett likviditetsbehov. Det är med andra ord ett relativt outnyttjat tillvägagångsätt för att förbättra företagets kassaflöde.

- Det är inte många företagare som vet om att man kan använda kreditkort för att lösa sitt likviditetsbehov. Att betala fakturor med kort innebär att du utnyttjar kortets betaltid. Leverantörsfakturan blir betalad i tid, men du som företagare behöver inte ligga ute med pengarna. De flesta svenska kredit- och betalkort har en räntefri betaltid på 30-60 dagar, säger Sebastian Andreescu, VD på Billhop, som erbjuder en tjänst för att betala räkningar med kort.

Många kortutgivare erbjuder även rabatter och förmånliga erbjudanden för företagskunder när du gör betalningar med kortet. Det kan vara allt från bra priser vid biluthyrning till fria hotellnätter eller flygresor.

Vägen till förbättrad likviditet 

Av de 1 120 medlemmarna som deltog i Likviditetsbarometern svarade 36 procent att de till viss del är oroliga över företagets ekonomi under resterande delen av året. Det är viktigt att komma ihåg att du som småföretagare har flera hjälpmedel till hands för en förbättrad likviditet. Några av dem är kortsiktiga lösningar och kan ibland kosta mer än vad du förväntat dig, medan andra kan vara ett bra alternativ för ditt företag. Tänk på att en tillfällig svacka i din företagslikviditet, till exempel på grund av obetalda kundfakturor, inte behöver innebära en kris för ditt företag. Det viktiga är att du snabbt kan åtgärda problemet.

Smarta tips för att förbättra ditt företags likviditet

Vill du förbättra ditt företags likviditet? Vi har listat fyra enkla tips för hur du som småföretagare kan förbättra ditt företags kassaflöde.

1. Se till att skapa en långsiktig likviditetsbudget. För att du ska slippa oroa dig över oväntade utgifter är en likviditetsbudget din bästa vän. Den ger dig total kontroll över in- och utgifter i företaget. Likviditetsbudgeten hjälper dig att planera företagets kassaflöde månad för månad. Du kan enkelt se om kostnaderna är lika höga under till exempel semesterveckorna, då försäljningen vanligtvis minskar. En fråga du kan ställa dig är ”Bör verkligen lokalhyran och tjänstebilen kosta lika mycket i juli som i november?”

2. Fakturera på en gång. Om du har möjlighet, försök att fakturera din kund direkt efter att jobbet är utfört. Undvik att vänta till slutet av månaden och passa på att undersöka om möjligheterna finns för förskottsbetalning. En förskottsbetalning kan enkelt förbättra din likviditet och ge en efterlängtad injektion av kapital till företaget.

3. Var aktiv med att bevaka förfallna fordringar. Se till att alltid skicka en påminnelse till kunden så fort en faktura har förfallit. På foretagande.se kan du enkelt ladda ner en mall för betalningspåminnelse till kund. Dokumentmallen ”Betalningspåminnelse” används då en kund inte har betalat sin faktura för en begärd/beställd vara eller tjänst.

4. Erbjud din kund kassarabatt vid snabb betalning. Kassarabatten är ett avdrag från en fakturafodran som ges vid själva inbetalningstillfället. Det är ett utmärkt sätt att uppmuntra dina kunder till snabb betalning av en kundfaktura. Det kan även vara så att dina leverantörer arbetar på samma sätt. Om så är fallet, fråga om kassarabatt vid tidigare inbetalning på företagets fakturor.

Vid expansion är ett starkt kassaflöde viktigt

Att som småföretagare befinna sig i en snabb tillväxtfas är självklart härligt men ställer ofta höga krav på både organisationen och ledningen. I artikeln ”Rätt resurser och mental inställning rustar företaget för en intensiv tillväxtfas” läggs vikt vid hur betydelsefullt det är med ett kontinuerligt och starkt kassaflöde. Det är en grundförutsättning för att företaget ska överleva en händelserik tillväxtperiod. Att till exempel anställa fler medarbetare, investera i ett nytt kontor eller ny utrustning kräver förstås resurser. Det gör företaget beroende av ett tillförlitligt kassaflöde.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.