En ny Sifo-undersökning där svenska kontorsarbetare tillfrågats visar att 42 procent anser att de arbetar mer produktivt på distans än från kontoret. Närmare hälften (47 %) uppger också att de får mer arbete utfört de dagar de inte är på kontoret. Trots detta tror 30 procent att arbeta helt eller mestadels på distans minskar deras chanser att bli befordrade, samtidigt som 23 procent tror att deras löneutveckling påverkas negativt av distansarbete. En av fem (20 %) tror dock att möjligheten att byta jobb förbättras genom distansarbete.

Sociala relationer försämras av distansarbete

Vidare visar undersökningen att 69 procent uppger att sociala relationer är mer utmanade vid videomöten jämfört med fysiska, samtidigt som närmare fyra av tio (38 %) uppger att det är svårare att få direkt feedback. Tre av fyra (75 %) upplever även att de har svårt att läsa av andra personers reaktioner och känslomässiga tillstånd vid videomöten.

– Vårt sätt att arbeta har förändrats för alltid och vi förlitar oss mer än någonsin på virtuella möten för att komma i kontakt med varandra. Företagsledare måste prioritera medarbetarupplevelsen och identifiera den teknik som gör det möjligt för arbetstagarna att engagera sig och samarbeta på lika villkor. Möten bör vara inkluderande, där alla kan delta och ingen känner sig ohörd eller utanför, säger Johnny Poulsen, Video Solutions Manager, Nordics på Jabra.

– När video används på rätt sätt kan den öka inkluderingen och produktiviteten i virtuella miljöer. Det kan också bidra till att skapa en starkare känslomässig koppling för arbetstagarna och bygga upp en digital och fysisk arbetsplats där alla kan trivas. Ledare bör ta ett steg tillbaka för att fråga, lyssna och förstå vad de anställda verkligen behöver för att utvecklas och förbättra sin arbetsupplevelse, avslutar Johnny Poulsen.

Närmare hälften, 47 procent, anser att deras arbetsgivare tillhandahåller den utrustningen som behövs för att möjliggöra flexibelt arbete. Lite drygt en av fem (22 %) anser dock att deras arbetsgivare brister i att erbjuda den rätta tekniken.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 29 november–5 december 2022. Totalt intervjuades 2533 personer i åldern 18–79 år, varav 1050 personer som är sysselsatta inom kontorsarbete. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

Läs mer om arbete på distans här.

Läs vidare: 16 tips hur du får distansarbetet att fungera


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.