Sverige står inför en omfattande teknisk övergång som kan få stora konsekvenser för landets bilägare. Med planerna att stänga ned 2G och 3G-näten senast 2025, riskerar många bilägare inte bara förlusten av bekvämlighetsfunktioner som fjärrstyrda parkeringsvärmare, utan även möjligheten att råka ut för körförbud. Detta då bilar vars eCall-system – en knapp för nödanrop som varit obligatorisk i nya bilar sedan 31 mars 2018 – inte fungerar, inte kommer att klara den årliga kontrollbesiktningen.

Sedan införandet av det obligatoriska säkerhetssystemet har över 1,6 miljoner personbilar sålts i Sverige. Det exakta antalet bilar som kan komma att påverkas av nätverksnedstängningen är dock fortfarande okänt.

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert vid Riksförbundet M Sverige, understryker allvaret i situationen: "Fordon som inte klarar eCall-funktionen underkänns med en anmärkning. Det ligger på bilägarens ansvar att åtgärda bristen. Vid upprepade misslyckanden med att upprätthålla systemets funktionalitet kan bilen bli belagd med körförbud."

Problemets komplexitet förvärras av att olika bilmärken och modeller påverkas olika. En del bilar kan automatiskt övergå till 4G-nätverk, medan andra inte är kompatibla med varken 2G eller 3G. Ytterligare några modeller saknar helt förmågan att kommunicera över 4G. Biltillverkarna och bilimportörerna, representerade av branschförbundet Mobility Sweden, har ingen enhetlig strategi för att adressera denna fråga.

Stjernvall betonar även tillsynsmyndigheternas roll: "Transportstyrelsen har ansvar för att säkerställa att bilar som inte uppfyller sitt typgodkännande inte används på vägarna. Det är kritiskt att bilägare inte hamnar i kläm i denna övergångsprocess."

Ett EU-gemensamt arbete pågår för att revidera regelverket kring eCall-systemet. Trots detta står svenska bilägare inför särskilda utmaningar eftersom de svenska nätverken planeras att stänga ned fyra år tidigare än i resten av EU. För att öka medvetenheten om denna förändring har telekombranschen lanserat webbplatsen bytnät.nu, där svenska bilägare kan hitta viktig information om övergången och hur den påverkar dem.

Hur många bilar totalt sett är drabbade?

Bara sedan kravet på eCall infördes 2018 har det registrerats cirka 1,6 miljoner personbilar. Utöver dessa kan även äldre bilar drabbas av fel på komfortfunktioner eller eCall. Även om systemet inte var obligatoriskt innan 2018 kan det anses utgöra en brist hos fordonet om funktionen uteblir, exempelvis om man köpt en begagnad bil som säljaren lovat ska ha eCall.

Vilka bilar riskerar att få körförbud?

Bilar som tagits i trafik efter den 31 mars 2018 och som har krav på funktionell eCall vid kontrollbesiktningen, men som inte är kompatibla med 4G-nätet.

Hur vet jag om min bil påverkas?

Man måste fråga biltillverkaren. Det är en svår fråga att svara på eftersom det beror på utrustningen i bilen, vilka funktioner den har som att exempelvis låsa eller låsa upp via en app eller hur systemet för eCall var utformat då bilen tillverkades.

Se även: Dags att byta gamla elektronikprylar när nätet byts till 4G och 5G


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.