”You cannot create an ”A product” with a ”C team”

Senaste veckorna har jag spenderat en del tid på att titta på OS och mitt intresse har varit främst lagsporter som fotboll, basket och handboll. Några frågor som jag har ställt till mig själv är: ”Vad gör de här lagen som gör dem så framgångsrika? Varför vinner det här laget trots att det andra laget är starkare på pappret? Hur kan jag implementera detta vinnande koncept i arbetslivet?” Jag bestämde mig för att studera de olika lagen och ta fram några faktorer som särskiljer vinnarna från de andra.

Jag vet exempelvis att spelarnas positiva attityd är relaterat till den höga förmågan att prestera, skapa goda relationer och samarbeta. Först när gruppmedlemmarna tar ansvar för gruppens bästa är det naturligt att satsa på att bygga ett välfungerande team. Just samarbete och teambuilding är några saker som jag vill ta upp i den här artikeln.

Läs även: Checklista för att hitta rätt medarbetare och samarbetspartner

I mitt arbete som utbildare och coach har jag upptäckt att alla vinnande grupper använder sig av 9 nycklar för framgång:

1) Ett meningsfullt mål. Ha både individuella mål och gruppmål som motiverar dem. Exempelvis: En grupps mål är införskaffning av fler lönsamma kunder. Medarbetarna är motiverade av både sina individuella samt gruppens gemensamma mål. Medarbetarna är även införstådda i det faktum att gruppens målsättningar är viktigare än deras egna.

2) Talang. Naturliga egenskaper som leder till bättre resultat. Exempelvis: En djupare/större grupp av talanger och medarbetare som kan förändra konkurrensbilden.

3) Gott ledarskap. Ett starkt, positivt och grupporienterat ledarskap. Exempelvis: Gruppledare som kan leda, motivera och coacha medarbetarna både ur ett logiskt och känslomässigt perspektiv.

4) Strategi. Alla medarbetare vet vad som krävs av dem för att lyckas. Exempelvis: Medarbetarna och ledarna vet vilka framgångsfaktorerna är och tror på strategin för att lyckas.

5) Engagemang. Gruppens medlemmar är beredda att göra det som är nödvändigt för att lyckas. Exempelvis: Medarbetarna är positivt inställda och beredda på att jobba hårdare för att kunna lyckas.

6) Feedback. Gruppmedlemmarna får feedback för att göra nödvändiga justeringar. Exempelvis: Medarbetarna utvärderar vad de har gjort med jämna mellanrum för att kunna förbättra sig ännu mer.

7) Självförtroende. Tack vare framgång och förberedelser ökar man medarbetarnas självförtroende. Exempelvis: Gruppmedlemmarna vet vad som förväntas av dem, de förbereder sig och utgår själva från att de ska leverera när det väl gäller.

8) Kemi. Det finns en positiv energi, respekt och stöd mellan gruppmedlemmarna. Exempelvis: Medarbetarna stöttar varandra konstant under vardagliga uppgifter och viktiga beslut.

9) Identitet. Medarbetarna har byggt upp en bild av vilka de är som grupp. Exempelvis: Vi är ett team som jobbar hårt, älskar att konkurrera och vinna.

För de personer som vill bli framgångsrika är utbildning och coaching inom målsättning, team building och mental styrka viktiga grundstenar. Det här är en process som kräver tid, energi och en dos tålamod.

Jag har även skrivit: Effektiv konflikthantering för produktivt företagande

Nedan har jag sammanställt 12 frågor som du och din grupp kan använda för att komma en bit på vägen:

1) Vad är vår vision?
2) Vad är vårt främsta mål?
3) Vilka styrkor och resurser har vi som kan hjälpa oss att uppnå målet?
4) Hur ska vi göra så att alla i arbetsgruppen får meningsfulla arbetsuppgifter?
5) Hur ska vi fatta beslut?
6) Vilka är våra grundvärderingar?
7) Vilka spelregler bör vi ha?
8) Vilka tidigare framgångsrika erfarenheter kan vi bygga vidare på?
9) Hur kan vi skapa ett positivt klimat där fler samarbetar?
10) Hur ska vi visa uppskattning gentemot varandra?
11) Hur ska vi ge varandra feedback?
12) Hur ska vi utvärdera vårt arbete?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.