Att vara chef är mycket komplex roll. Du ska ha mycket kunskap och kompetens, du ska vara tydlig och kunna ställa krav, du ska vara omtyckt och tillmötesgående både av och mot din egen chef men också av och mot personalen. Du ska vara flexibel, konsekvent och du ska förändra och skapa nya möjligheter samtidigt som du ska hålla igen din budget.

Det kräver stora utmaningar på dig som person, både vad gäller personlig utveckling, bredd i kompetens, erfarenhet, förmåga att kunna styra och leda både verksamhet och personal men också i din förmåga att kunna säga nej. Din förmåga att känna dina egna och verksamhetens gränser, kunna och våga säga nej när du får för mycket på ditt bord, eller förmågan att delegera uppgiften vidare på ett bra sätt.

Återhämtning, inspiration och reflektion är viktiga nyckelord

Det är väldigt viktigt att du som chef ger dig själv chans och möjlighet till reflektion och återhämtning. Får man inte dessa bitar så blir man ingen hållbar chef.

För att långsiktigt hålla som chef och ledare krävs att du även tänker på dig själv och din omgivning/familj och dina medarbetare. Hur återhämtar du dig på bästa sätt? Var hittar du inspiration och stöd i din roll? Hur trivs dina medarbetare? Hur fungerar din chefsroll i din vardag?

En överstressad chef, är inte en bra chef. Man fattar sämre beslut, man har inte rätt förmåga att hinna och orka lyssna och man är framförallt ofokuserad i sin roll och inspirationen tryter. Allt detta märks rätt tydligt ut mot personalen och i värsta fall mot kund, så inte bara för din egen skull, utan för allas, Stanna upp och reflektera! Vad är viktigast? Vad är nyckeln och målet i min roll? Vad önskar jag se mer av, och vad kan jag göra mindre av?

Idag blir allt fler chefer och ledare utbrända och sjukskrivna eller slutar p.g.a. alla krav. Men många gånger sitter kraven i dig själv, i det du tror att omvärlden förväntar sig av dig, eller i rädslan av att inte veta vad som händer om du inte gör som du gör idag.
Visst finns det perioder då arbetsbelastningen kan vara för hög av olika anledningar/tillfälligheter, och det är ok, men om det alltid är så, året runt, så är det något att fundera över.

Läs även: Ett steg mot hållbart samhälle genom medveten rekrytering

Våga släppa på kraven

Testa! Våga släppa på kraven, ständiga måsten och ställ frågan till dig själv – Vad är det värsta som kan hända om jag inte gör detta nu? Sällan är svaret, -Jag får sparken. Svaret är oftast, -Jag får göra det imorgon eller nästa vecka… Vad är det bästa som händer om du prioriterar bara det nödvändigaste? Du blir mer effektiv, du blir mer fokuserad på det du gör och du slipper tusen tankar fladdrande i hjärnan och du blir förhoppningsvis gladare och mer närvarande.
Var sak på sin plats, sa Alfons Åbergs pappa (i barnböckerna om Alfons Åberg) och var sak har sin tid.

Ingen tackar dig i efterhand för att du jobbade till max, ingen tackar dig för att du alltid jobbade på fritiden, och framförallt, du blir inte själv lyckligare av det, och det är inte heller hållbart i längden.

Den bästa chefen är den som finns där, som lyssnar, stöttar och stärker sina medarbetar och sin verksamhet, den som är tydlig, står för det man gör och vågar säga nej!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.