Om du har en e-postadress idag så är du förmodligen redan mottagare av ett eller flera nyhetsbrev. Det är inte så konstigt. E-post är nämligen en av de mest lönsamma marknadsföringskanalerna.

Visste du att e-postutskick ger 40 gånger tillbaka för varje investerad krona? I denna artikel går jag igenom några av de bästa anledningarna till att skicka nyhetsbrev.

Nyhetsbrev ger fler besökare till din hemsida

Webbsidan är ofta den viktigaste informations- och försäljningskanalen. Du kan enkelt driva trafik till din hemsida genom att länka text och bild i ditt nyhetsbrev till rätt innehåll på din webbplats.

Med nyhetsbrev kan du vara personlig och relevant

Ett nyhetsbrev kan inledas med “Hej förnamn”. Man kan också anpassa innehållet efter kön, ålder eller geografisk position för att få det så relevant som möjligt. Varför inte rekommendera produkter baserat på ett tidigare köp? Genom att använda dina kunddata rätt ökar du relevansen och därmed även chansen för återkommande kunder.

Mät och förbättra hur ditt nyhetsbrev presterar

Genom att ha tydliga mål för ditt nyhetsbrev behöver du inte lämna någonting åt slumpen. Dra nytta av statistiken och följa upp hur många som öppnat brevet, vilka länkar som har klickats på och antalet avslutade prenumerationer.

Är öppningsfrekvensen för låg? Testa med att använda en mer lockade ämnesrad så att fler vill öppna och läsa ditt brev.

För hög andel avslutade prenumerationer? Fundera över hur du kan göra ditt nyhetsbrev mer relevant för dina mottagare.

Nyhetsbrev ger utrymme för att bygga relationer och lojalitet

Den större delen av marknadsförare använder e-post som en envägskanal. Det många inte tänker på är att e-post är en utmärkt kanal för att upprätta en dialog med sina läsare. Be om feedback och spetsa öronen till dina kunders behov. Du kan exempelvis länka till en enkät med frågor kring deras behov och upplevelser.

Miljövänlig marknadsföring med låg kontaktkostnad

Glöm tryckkostnader, distribution och papperutskick med dyra kuvert och portoavgifter. Säg hej till snabba, enkla och kostnadseffektiva nyhetsbrev.

Med hjälp av e-postmarknadsföring värnar vi om miljön.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.