När man försöker öka innovationskraften genomför man ibland mätningar. När man mäter innovation gäller det dock att tänka igenom noga vad och hur man mäter. Här listar vi några vanliga misstag:

1. Mäter fel saker

Ofta mäter man det som är enkelt att mäta, d.v.s. någon typ av resultat. t.ex. vinst på nya idéer, antalet nya produkter, antal patent, marknadsandel. Vad som oftast inte mäts är de indirekta följderna såsom påverkan på arbetsglädje, leverantörsrelationer, förbättringar, ökad kunskap inom nya områden. Detta är alla saker som är direkt kopplade till innovationsförmågan. Görs mätningar årsvis kan innovationssatsningar se bortkastade ut de första två åren för att tredje året framstå som bolagets mest betydelsefulla satsning, men det syns inte första året om man inte mäter de indirekta effekterna.

Se även: Mindfulness och meditation gör dig mer kreativ

2. Förstår inte helheten

Många undersökningar visar hur det borde vara istället för hur det egentligen är. Många chefer anser sig t.ex. ofta vara enbart positivt till nya idéer och innovation, men i verkligheten beter de sig på ett sätt som inte gynnar en kreativ kultur. Att förstå de bakomliggande orsakerna till vad som orsakar ett beteende är betydligt viktigare än resultatet i sig.

3. Mäter för mycket

Att göra undersökningar och mätningar i sig skapar inte en innovativ kultur och kan tillochmed motverka den. Kulturen handlar mer om människor och deras beteende. Risken med för mycket mätande är att du sätter av tid till undersökningar som istället kunde användas till att skapa en innovativ kultur. Man ser ibland detta i framförallt kommunala och statliga organisationer där man tror att om man bara samlar in alla data så hittar man ”svaret” och glömmer att någon faktiskt måste svara på alla frågor på ett korrekt och sanningsenligt sätt.

4. Mäter inte den relativa förändringen

Att alla har olika referenser blir extra tydligt när det gäller innovation. Det är därför oerhört svårt att benchmarka t.o.m. mellan avdelningar. Att mäta den relativa förändringen är en ofta en bättre måttstock på att man är på rätt väg. Mätning nr 2 säger alltså ofta mer än mätning nummer 1 när det gäller om man är på rätt väg.

Missa inte: En chefs sex vanligaste innovationsmisstag

5. Omvärderar inte mätningen

Många mätvärden blir föråldrade. I takt med att innovationskulturen förbättras måste man mäta andra saker för att komma vidare. Man når en platå. Ibland kan en undersökning bli självuppfyllande och tappa sitt värde. Var beredd att omvärdera mätningen varje år.

Slutsatser:

  • Tänk igenom vad du mäter. De svar du får tolkas gärna som definitiva sanningar. Mät det du kan agera på.
  • Var noga med att mäta indirekta effekter av ditt innovationsarbete. Det kan vara enda anledningen till att innovationssatsningen överlever första årets granskning.
  • Mät vad som begränsar informationsförmågan. Det ger ofta ett bättre svar på vad som verkligen behöver göras.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.