Inkubatorer och Science Parks i Sverige är en fantastisk möjlighet för entreprenörer och företag. Målet är att kunna erbjuda stimulerande och utvecklande miljöer för företag i tillväxt. Det möjliggör en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag.

Än så länge är begreppen Science Parks och inkubatorer inte så kända för allmänheten. Trots att det finns en Science Park i nästan alla svenska städer som har ett universitet eller en högskola och Science Parks har funnits i Sverige i nästan 30 år. Kortfattat kan man säga att en Science Park är en miljö där unga, innovativa utvecklingsföretag, ofta baserade på forskning, får en möjlighet att växa sig starka i en kreativ miljö. Företagen i parken får också tillgång till en gemensam reception, konferenslokaler och övriga servicefaciliteter. Många Science Parks erbjuder även rådgivning och kompetent personal inom områden där nya tillväxtföretag inte har tillräcklig kompetens.

Samlad styrka

Therese Sjölundh Ordförande SiSP (Swedish incubators and Science Parks, VD Science Park Jönköping)Therese Sjölundh, ordförande för SiSP (Swedish Incubators and Science Parks) och VD för Science Park Jönköping, menar att det är en styrka att många företag sitter under samma tak. Det gör parken till en mötesplats mellan människor, idéer och kunskap. Det innebär möjligheter i företagens utveckling och man kan därmed ta del av varandras erfarenheter.

Inkubatorn kan vara fristående men är vanligtvis en del av en Science Park miljö. Där får man hjälp att bygga upp en struktur och ge trovärdighet till framväxande projekt eller nystartade företag. Inkubatorn hjälper entreprenörerna med anpassad managementsupport, tillgång till finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö. Tanken är att Inkubatorn ska vara ett verktyg för att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi.

Stor ökning

Det innebär stora möjligheter att sitta i en Science Park miljö. Enligt Therese Sjölundh, växer företagen inom Science Park verksamheterna och skapar nya arbetstillfällen hela tiden. Enligt statistik från SiSP fanns det 2008, 3,661 företag hos 48 medlemmar med totalt 61,420 verksamma personer i företagen. Antalet företag har ökat med 33 procent på tre år och antalet anställda i företagen med hela 22 procent under samma period.

FOTO: Thomas Alvreten

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.