Körjournal mallDokumentmallen körjournal används som underlag och bevismedel då Skatteverket gör bedömningar av bilförmån och/eller drivmedelsförmån.

Genom att föra körjournal kan man bevisa hur mycket exempelvis en förmånsbil används i tjänsten respektive för privata resor, och därmed försäkra sig om att få en korrekt förmånsbedömning och därmed rätt beskattning.

Enligt Skatteverket finns det inget lagstadgat krav på att föra körjournal, men en körjournal kan alltså vara ett viktigt bevismedel då bilförmån och/eller drivmedelsförmån ska bedömas. Skatteverket anger tre situationer då en noggrant och löpande förd körjournal är särskilt viktig:

  • För att undvika bilförmån, om man som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil, måste man kunna visa att bilen används för privat körning endast i ringa omfattning
  • För att kunna utnyttja möjligheten att få en lägre bilförmån (75 %) trots att man har förmånsbil ska man bevisa att man kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under ett kalenderår
  • Om man har fritt drivmedel i samband med bilförmån och därmed endast ska bli beskattad för privata resors drivmedel

 Obs: Tänk på att ladda ner mallen och öppna den i Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Att köra den direkt i webbläsaren (t ex Google Chrome) kan göra att uträkningarna slår fel då alla webbläsare inte stödjer uträkningsscriptet.

Mallen för körjournal är helt gratis.

 

Notis: När du vill spara mallen körjournal för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen körjournal fungerar bäst i den senaste versionen.)

2 kommentarer
2013-01-29 10:06
På vilket sätt kan vi göra den bättre? Eller tycker du att Excel är ett bättre val av program?
0
Bengt Jarl
2013-01-29 09:16
Är det någon som kommer att använda den här mallen istället för Excel??
Den här var inget vidare smart tycker jag.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.