”Ska du ta med dig datorn?”

Jag fick denna fråga för några dagar sedan inför min resa till Paris. Visst skulle jag ha några jobbmöten men i det stora hela var resan mer att likna vid semester. Skulle jag nu lämna datorn hemma eller hur skulle jag göra.

För mig som konsult är datorn en del av ett CRM system, själva basstrukturen. Jag får ibland frågan av företag som jag jobbar med, ”vilket CRM system ska vi investera i?” och mitt svar tillbaka blir ”det beror på vilken typ av verksamhet ni har, hur stor er verksamhet är och hur komplex er marknad är”.

Om vi börjar med storleken på bolaget, så finns det CRM system som är byggda för bolag med 1000-tals anställda. För mindre bolag blir samma system allt ”för komplicerat” och hanterbarheten av systemet blir starkt påverkat. Det innebär att det kommer slå tillbaka på företagets förmåga till rörlighet. Denna förmåga är oerhört viktig för bolag idag för att man ska kunna överleva på rörliga marknader. På samma sätt kan ett stort bolag inte investera i ett ”för litet” system för detta system kommer inte ha den kapacitet som krävs när det gäller kundhanteringen. Därför blir det allt viktigare att hitta ett system som har ”rätt” kapacitet.

Vilken typ av verksamhet man har avgör också val av system. Även fast alla går under namnet ”CRM system” så är en del mer lämpade för B2B och andra mer för B2C. En del är anpassade för e-handel, andra för ”knacka dörr” försäljning, tjänsteförsäljning etc. Så även typ av verksamhet spelar roll när du ska välja CRM system.

Komplexiteten och rörlighet på marknaden ställer även krav på CRM systemet. Det är väldigt stora skillnader i utmaningar som uppstår beroende på hur marknaden är konstruerad. Detta måste man även ta hänsyn till när man investerar i ett CRM system. Genom att göra en genomlysning av sin marknadsstruktur så kan man få svar på hur villkoren på marknaden ser ut. Exempelvis så är snabbhet, rörlighet avgörande på en turbulent marknad, men inte lika avgörande på en mer långsam marknad.

För mig som konsult så tog jag med mig datorn. Tack vare utvecklingen av ”social selling ” så kan jag idag ständigt leva när mitt CRM system, men i nästa stund ”koppla ur mig”. Denna förmåga tränade jag upp för många år sedan innan tekniken fanns och den har jag god användning av idag.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.