Att hålla en intresseväckande, pedagogisk och säljande presentation inför andra människor, oavsett om det är på ett stort seminarium eller på ett möte med en presumtiv kund, är en av de viktigaste kompetenserna för dig som vill bli en vinnare i karriären. Retorikexperten Zaiga Magnusson från företaget Magnusson & Magnusson Kompetensutveckling AB delar med sig av retorikmisstagen du till varje pris bör undvika.

1. Ditt presentationsmaterial är slarvigt genomarbetat

Så många som sju av tio som ska hålla någon form av presentation saknar ett tillräckligt genomarbetat presentationsmaterial. Kom ihåg att ett genomarbetat manus och ett realistiskt tidsschema är två av de i särklass viktigaste nycklarna till framgång för en talare. Slarva inte med de så viktiga förberedelserna och be gärna någon som är duktig på retorik att ge dig feedback innan det är dags att hålla din presentation.

2. Du glömmer att presentera dig själv på ett intresseväckande och inbjudande sätt

Att presentera dig själv inför ditt anförande tar inte många sekunder, men in det här sammanhanget är varje sekund värd sin vikt i guld. Presentationen av dig själv bör inte reduceras till något som ska avklaras så snabbt som möjligt. Tänk istället igenom hur du vill presentera dig, sträva efter att göra det på ett sätt som gör dig förtjänt av åhörarnas förtroende. De ska snabbt kunna förstå vem du är och varför du gjort dig förtjänt av deras uppmärksamhet.

3. Du svävar ut och saknar en röd tråd i ditt budskap

Om du inte tänkt igenom vad du ska säga och har en tydlig struktur för ditt framförande finns det en klar risk att du svävar ut och faller för frestelsen att lämna ditt huvudbudskap till förmån för sidospår. Resultatet är att du inte kommunicerar ditt budskap tillräckligt tydligt och att du förvirrar åhörarna angående ditt budskap. De blir helt enkelt inte kloka på vad du egentligen vill säga. Använd istället ett talarmanus och håll dig till det.

4. Du saknar en intressant inledning

Inledningen på din presentation är lika viktig som presentationen av dig själv för att fånga åhörarnas intresse och övertyga dem om att du är en person värd att lyssna på. Inledningen bör inte vara särskilt lång, men den ska locka till vidare lyssning. Din inledning ska ”sälja in” resten av ditt framförande på ett effektivt sätt. Ett knep är att använda dig av storytelling, eller att dramatisera ditt budskap på ett överraskande sätt. Det kan ge en kraftfull effekt när det gäller att attrahera åhörarnas intresse på ett tidigt stadium.

Läs även: Hur du marknadsför ditt företag med storytelling

5. Du glömmer att söka ögonkontakt med hela din publik

Det är vanligt att en person som står och talar begränsar sig till att söka ögonkontakt med ett fåtal personer i publiken, ibland endast en eller två personer, även om publiken är stor. Undvik det misstaget. Se istället till att söka ögonkontakt med samtliga åhörare någon gång under ditt framförande, det får dem att känna sig inkluderade.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.