Andelen småföretagare med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring har ökat från 29 procent till 37 procent visar en undersökning bland småföretagare i landet som If låtit Novus göra. En sjukvårdsförsäkring kan man ha både som privatperson eller genom arbetsgivaren som ett komplement till den skattefinansierade vården. I en sådan försäkring kan tillägg som sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering läggas till.

– Bland småföretagare är det betydligt vanligare att ha en privat sjukvårdsförsäkring jämfört med hos befolkningen i övrigt. En förklaring är att man är så beroende av att alla i firman är på plats och att avbrott i verksamheten kan ha så stor negativ effekt, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Undersökningen visar också att endast sex av tio företagare litar på att deras medarbetare får snabb tillgång till skattefinansierad vård i tid. Den visar också att 70 procent anser att en anställds längre sjukfrånvaro allvarligt skulle kunna påverka eller stoppa hela verksamheten.

– Resultatet visar en stor sårbarhet hos företagare och att den byggts på sedan föregående år. Här är det viktigt att skapa medvetenhet kring vikten av såväl det fysiska som det organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöarbetet och att det finns hjälp att få för att minska riskerna, säger Kristina Ström Olsson.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av försäkringsbolaget If. Antal genomförda intervjuer var 1075, under perioden 3 - 9 november 2022. Målgruppen var småföretagare i åldrarna 18 till 79 år, med mellan 0 och 50 anställda.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.