Uppkoppling under semestern

I en SIFO-undersökning som gjordes på uppdrag av Resia 2019 svarade hela 52 % att de inte hade något behov av att vara helt bortkopplade från jobbmail och sociala medier under semestern. Nästan en tredjedel svarade att det är självklart för dem att vara bortkopplade. 13 % menade att de gärna skulle vilja vara bortkopplade men tycker det är svårt att lyckas. En liten del av de tillfrågade var tveksamma eller visste inte om de var bortkopplade under semestern. En inte allt för vild gissning är att siffrorna har ökat markant det senaste halvåret. 

När det kommer till lösegendom som mobiltelefoner och laptops som ägs av företaget bör en objektsallriskförsäkring tecknas för dessa under företagsförsäkringen. På så sätt omfattas plötsliga och oförutsedda skador som uppstår utanför det normala försäkringsstället, på det hyrda kontoret eller hemmakontoret. Detta gäller när egendomen används i tjänsten, dock ej under tjänsteresa och då utgår normalt en självrisk.

En tjänsteresa är en resa som utförs på företagets uppdrag. Det kan t.ex. vara ett kundbesök, en längre resa utomlands eller att man som anställd går ner på stan för att köpa lunch åt alla inför ett lunchmöte. Under tjänstereseförsäkringen ingår skada på eller förlust av datorer och mobiltelefoner som ägs av företaget och då utgår normalt ingen självrisk. Hit räknas däremot inte skador som uppstår under semesterresor som görs som privatperson, även om det är företagets egendom.

De allra flesta företagare lever oftast i ett gränsland mellan att vara ledig och arbeta under semestern, det är därför viktigt att tänka till lite extra när det kommer till att ta med företagets egendom under semestern. Flera försäkringsbolag erbjuder idag utökat skydd under tjänstereseförsäkringen för att fånga upp just detta, se därför till att dubbelkolla detta med din försäkringsförmedlare eller ditt försäkringsbolag för att undvika onödigt strul under semestern.

Resandet är inte som vanligt

I spåren av corona finns ett antal länder som UD avråder från att resa till. Tjänstereseförsäkringen gäller normalt inte för insjuknande i covid-19 under tjänsteresor till något land som UD avråder från att resa till. Tjänstereseförsäkringen gäller dock om en medarbetare insjuknar i covid-19 i samband med tjänsteresa, om resan påbörjades innan det fanns en reseavrådan från UD. Reser du däremot som privatperson och insjuknar i covid-19 utomlands och behöver vård eller karantän så gäller reseskyddet i hemförsäkringen precis som för andra sjukdomar. Tänk också på att ersättning för förlorad arbetsinkomst generellt inte täcks av marknadens sjuk- och olycksfallsförsäkringar om du är i karantän utan att vara konstaterat smittad.

Tips: Så förhandlar du din företagsförsäkring

Se över IT-säkerheten

Enligt försäkringsbolaget Beazley, har antalet så kallade ransomware-attacker ökat med 25 procent under årets första kvartal. Ransomware är en typ av skadligt program som hotar att publicera offrets data eller oavbrutet blockera tillgången till den till dess att en lösensumma har betalats. De mest drabbade områdena var finansiella tjänster och sjukvård, vilka tillsammans stod för hälften av alla ransomware attacker. Detta är egentligen inget konstigt, under våren har många organisationer bett personalen att i den mån det går arbeta hemifrån, vilket är helt nytt för många organisationer. Som en följd bör man 

  • säkerställa att IT-miljön klarar av ett högre tryck på fjärranslutningar och brandväggar
  • säkerställa att de regler som normalt gäller för informationshantering också gäller vid uppkoppling hemifrån eller från annan plats där man arbetar utanför kontoret
  • se till att aldrig koppla upp sig på gratis nätverk på caféer, restauranger eller flygplatser

Sist men inte minst: flera större fastighetsbolag vittnar om svårigheterna att hyra ut kontor till följd av coronakrisen. Passa på att se över möjligheterna att omförhandla hyreskontraktet inför hösten och kanske minska kontorsytan till förmån för att låta fler medarbetare arbeta hemifrån i större utsträckning. Detta innebär mindre risk för försäkringsbolagen vilket också ska leda till lägre premier.

Se även: VD- och styrelseansvarsförsäkring och nystartade bolag

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.