Lika viktigt det är att upprätta ett konsultavtal som definierar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras och vilken ersättning som ska utgå, är det att ha en försäkring som täcker eventuella skadestånd.

Väldigt många är konsulter

Enligt siffror från ekonomifakta finns ungefär 1,000,000 företag i Sverige varav ca 75% är enmansföretag. Hälften av dessa är verksamma inom tjänstesektorn såsom konsulter inom olika verksamheter. Under 2020 startades 73 500 nya företag i Sverige. Det är en ökning med 14 procent jämfört med året innan, enligt statistik från Bolagsverket och trenden ser ut att fortsätta.

Utmaningar som konsult

En sak som är säker är att det inte går att göra alla kunder nöjda. Flera av orsakerna till detta går att hitta inom konsultindustrin:

 • Kostnader som drar över budget
 • Missade deadlines
 • Dålig kommunikation
 • Problematik kring strategi eller planering
 • Finansiella begränsningar
 • Misslyckas att leverera enligt uppställda förväntningar

Även om du är en fena på att tillfälligt släcka olika eldar som dyker upp under projektets gång kommer du att råka ut för missnöjda kunder. I händelse av att din kund upplever att du orsakat denne en ekonomisk skada gäller det att du har en försäkring som fångar upp detta.

Avtalets omfattning

Lika viktigt det är som att inte slarva med att skriva ett avtal, lika viktigt är att tydligt reglera skyldigheter och rättigheter samt vad som händer om man som konsult orsakar uppdragsgivaren ekonomisk skada. Summan för ett eventuellt skadestånd bör vara specificerad. För att få ett heltäckande försäkringsskydd vid denna typ av händelser krävs att den allmänna ansvarsförsäkringen kompletteras med en försäkring för ren förmögenhetsskada, på så sätt täcks även ekonomiska skadestånd, vilket annars är undantaget i den allmänna ansvarsförsäkringen.

Vissa verksamheter omfattas av legala krav på ansvarsförsäkring, i andra fall har så kallade standardavtal utvecklats genom praxis. Givetvis förekommer också egna avtal, där ansvaret för rent ekonomiska skador regleras parterna emellan.

Att välja rätt försäkring

För många företag räcker det att teckna en ”vanlig” företagsförsäkring med tillägg för ren förmögenhetsskada. Flera försäkringsbolag har dessutom off-the-shelf produkter skapade för till exempel tekniska konsulter, organisationskonsulter och andra rådgivande konsulter.

Det som kan bli klurigt är när konsultens uppdrag på något sätt skiljer sig från ”standardomfattningen” som försäkringsbolagen vill och kan erbjuda. Det kan gälla allt från storleken på skadeståndet som skall omfattas till var uppdraget ska utföras rent geografiskt. 

Här kommer 5 tips att tänka på när du ska teckna försäkring som konsult:

 • Exakt vad omfattar uppdraget? Var noga med att uppdragets omfattning omfattas av försäkringen. Detta regleras bland annat i den angivna verksamheten som försäkringsbolagen till stor del baserar sin riskbedömning på.
 • Finns det något uppdragsavtal som definierar uppdraget som ska utföras? En del försäkringsbolag riskbedömer den potentiella risken utifrån själva avtalet och kan vilja ha kopia på det. Om avtalet är sekretessbelagt brukar det gå att ordna genom att försäkringsbolaget fyller i en NDA (Non Disclosure Agreement).
 • Har uppdragsavtalet någon paragraf som reglerar eventuellt skadestånd eller krav på försäkring? Se till att det försäkringsbelopp du tecknar för ren förmögenhetsskada minst motsvarar det beloppet. Tänk på att göra en bedömning för det kommande verksamhetsåret och ta höjd för alla olika uppdrag och dess storlek samt största uppdraget när storleken på försäkringsbeloppet bestäms. Se vår mall här för konsultavtal.
 • Kommer något uppdrag att utföras utanför Sverige eller Norden? Många standardvillkor för ren förmögenhetsskada erbjuder endast en geografisk omfattning som omfattar Norden. Om du redan har en företagsförsäkring som omfattar ren förmögenhetsskada men geografiskt begränsas till Norden och du har behov av till exempel även omfatta EU brukar de flesta försäkringsbolag vara villiga att säga upp försäkringen i förtid om man hittar ett annat försäkringsbolag som erbjuder en bredare geografisk omfattning.
 • Förutom all kunskap som finns hos den enskilde konsulten finns generellt en stor mängd kunskap och information lagrad på konsultens laptop. Var noga med att regelbundet göra backups och helst spara information i en molnbaserad tjänst. 

Glöm inte heller att teckna en så kallad objektsallriskförsäkring för din eller företagets laptops som täcker plötslig och oförutsedd skada som inträffar utanför det som av försäkringsbolagen anges som det ordinarie försäkringsstället. Om man nu kan prata om ordinarie försäkringsställe i jobbet som konsult.

Se även: Så förhandlar du din företagsförsäkring


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.