Förmåner räknas normalt inte som en kostnad för företaget såsom arbetsgivaravgifter gör men det är ändå bra att vara öppen med dessa i redovisningen så att du kan se hur arbetsgivaravgifterna uppkommit.

Det finns olika sätt att redovisa förmåner men här väljer vi att använda oss av kontoklass 0. Du använder denna kontoklass för att få ett underlag för dina skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter. Dessa konton kan delas upp enligt följande:

  • 0751, Bostadsförmån
  • 0752, Kostnadsförmån
  • 0753, Fria resor till och från arbetet
  • 0754, Fria arbetskläder
  • 0755, Bilförmån
  • 0756, Ränteförmån
  • 0759, Övriga förmåner

Du använder sedan konto 0750 som motkonto i kredit till alla dina förmånskonton.

Lästips: Förmåner som motiverar dina anställda

Exempel på en bilförmån för anställd

En anställd har en bilförmån som uppgår till 40 000 kronor per år. Månadsbeloppet för bilen ligger på 3333 kronor vilket ger arbetsgivaravgifter på 1067 kronor och dessa bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

0755

Bilförmån

3333

 

7512

Sociala avgifter för förmånsvärden

1067

 

0750

Förmåner

 

3333

2730

Lagstadgade sociala avgifter särskild löneskatt

 

1067


Exempel på kostnader för bilförmån

När du bokför kostnaderna för en bilförmån så kan du räkna med reparationer, drivmedel, skatt, försäkring och annat som hör bilen till. Så låt säga att en förmånsbil har varit inne på reparation för 2000 kronor. Du betalar lagningen via bankgiro och bokför normalt så här.


Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7385

Kostnader för fri bil

1600

 

2641

Moms

400

 

1930

Konto

 

20000 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.