Juristen svarar.

Anledningen att man skriver ett samboavtal är för att skydda sin egendom vid en separation. Sambolagen ligger annars till grund där din partner, oavsett om du äger huset eller villan ni flyttar in i, har rätt till hälften av den om ni delar på er. Bilen, båten eller fritidshuset räknas dock inte till den gemensamma bostaden eller bohaget och innefattas därför inte i sambolagen.

Vad räknas som bohag?

Bohag är inre lösöre som är till för det gemensamma hushållet, som till exempel lampor, mattor, hushållsmaskiner och möbler. Allt bohag är lösöre, men allt lösöre är inte bohag då exempelvis bilen eller båten inte innefattas av inre lösöre. Bohag ska delas upp vid skilsmässa, dödsfall eller separation från samboskap, om ni inte skrivit ett samboavtal.

Exempel på lösöre som vanligtvis inte räknas som bohag är privata bankböcker, aktier/aktiebrev, bilar, båtar, böcker, kläder, mobiltelefoner, datorer, mynt/sedlar och obligationer.

Missa inte: Gratis mall för att skriva samboavtal

Allmänt om bodelning

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 § eller ett samboavtal.  I 4 § sambolagen finns en lista över vad som enligt lagen inte är samboegendom.

Gällande uttrycket ”förvärvats för gemensam användning” gäller följande: Även om endast den ena sambon för egna medel gjort inköpet av bostaden eller bohaget och ensam blivit ägare till egendomen utgör den samboegendom, förutsatt att den har förvärvats för gemensam användning. Vanligen avses därför bostad och bohag som förvärvats under sammanlevnaden. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses förvärvat för gemensam användning.

Vad som avses med sambornas gemensamma bohag framgår av 6 § sambolagen. Av lagtexten framgår att med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Ofta kan det här handla om utrustning som används för fritidsändamål.

Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas vidare inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen). Utanför sambolagen faller därför fritidsbostäder. Till bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas det bohag som används i fritidsbostaden. Till annat lösöre som används för sådant ändamål räknas vanligen hobbyredskap och idrottsutrustningar.

Skriv samboavtal

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning (9 § sambolagen). 

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Då ska fördelning av bostad och bohag ske enligt sambolagens bestämmelser. Vissa av fördelningsreglerna har redogjorts lite kort om ovan, vad som ingår och vad som undantas vid en sådan delning. Därefter ska vardera sambos skulder täckas enligt 13 § innan återstående samboegendom delas lika mellan samborna. Det finns dock en jämkningsregel i 15 § sambolagen som kan användas under vissa förutsättningar.

Den springande punkten för motivet till att skriva ett samboavtal är oftast följande: Den gemensamt förvärvade bostaden. Det kan exempelvis vara så att den ena sambon betalat hela kontantinsatsen. Det påverkar inte bodelningen, där likadelning gäller, såvida inte förutsättningarna för jämkning är uppfyllda enligt 15 §.

När det gäller bohag kan det vidare vara så att den ena sambon betalat allt bohag som förvärvats för gemensam användning (vanligtvis avses som sagt då det som förvärvats under samlevnaden) och det kan exempelvis vara väldigt dyra möbler. Då kanske man inte är intresserad av en hälftendelning. Med ett samboavtal som specifikt reglerar vem som äger vad, slipper du det eventuella problemet om ni skulle gå skilda vägar eller vid ett eventuellt dödsfall.

Syftet med samboavtalet är att reglera på ett sätt mellan parterna så att sambolagen inte kommer i kraft vid en bodelning. Vill man ärva den andre vid ett dödsfall måste man även upprätta ett testamente.

Missa inte: Mall för att upprätta samboavtal

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.