En av de främsta anledningarna till att företagare inte upprättar fullständiga avtal med sina kunder och leverantörer är att det tar för mycket tid och kostar pengar. Man anser sig helt enkelt inte ha råd att skriva avtal. En vanlig missuppfattning som kan stå ditt företag dyrt och som dessutom är lätt att komma runt. Använd ett standardavtal.

Vad är ett standardavtal?

Ett standardavtal är ett avtal som är framtaget i syfte att kunna användas vid ett stort antal likartade affärssituationer. Syftet med standardavtal är att öka förutsägbarheten kring innehållet i ett specifikt avtal. Många standardavtal är allmänt kända inom den aktuella branschen där de används vilket gör att parterna redan från start är väl införstådda med vad villkoren innebär. Därmed minskar risken för missförstånd. Samtidigt minskar även transaktionskostnaderna då ni inte behöver upprätta ett specifikt avtal för varje affärssituation.

Vem formulerar standardavtal?

Det finns olika typer av standardavtal. Dels sådana som formulerats av säljföretaget eller en säljorganisation och dels sådana som förhandlats fram av företrädare för både säljare och köpare. Den senare varianten är att föredra. När ett avtal har förhandlats fram av representanter från båda parter så blir resultatet ofta ett välbalanserat avtal, något som gynnar bägge parter i en affärsrelation.

Vad innehåller ett standardavtal?

Ett standardavtal innehåller generella bestämmelser som är tillämpliga för alla likartade affärssituationer. Exempelvis så innehåller ett standardavtal bestämmelser kring följande:

  • Vem ska göra vad och när
  • Vad har säljare respektive köparen för skyldigheter
  • Vad händer vid en eventuell försening
  • Vem bekostar och står risken för transporten 
  • Vem ansvarar för fel i levererad vara/ tjänst
  • Betalningsvillkor
  • Osv.

Standardavtalen behöver således endast kompletteras med villkor som är specifika för den enskilda affären/ uppdraget. Vad som ska levereras, vad det kostar och leveranstid är typexempel på villkor som är specifika för den enskilda affären och som skrivs in i ett kompletterande kontrakt.

Hur inkorporeras ett standardavtal i ett enskilt avtal?

Ett standardavtal måste åberopas för att tillämpas på ett enskilt avtal. Det enklaste är att redan i förfrågningsunderlaget eller offerten hänvisa till att ett standardavtal ska gälla. Många standardavtal är allmänt kända och tillgängliga inom den aktuella branschen där de är avsedda att användas och då räcker det med att hänvisa till standardavtalet. Är däremot standardavtalet inte allmänt känt eller om du är osäker på om motparten är införstådd med standardavtalets villkor bör du skicka med en kopia på standardavtalet i din förfrågan eller offert.

Se även: Avtalsrättens grundläggande principer

Konsten att välja rätt standardavtal

Det finns en mängd olika standardavtal att välja mellan inom i princip alla branscher. Det gäller därför att sätta sig in i vilket avtal som är tillämpligt för din verksamhet. Ett standardavtal som används för näringsidkare kan oftast inte användas för konsumenter och vice versa. Om ni säljer samma tjänst eller produkt till både företag och privatpersoner behöver ni med största sannolikhet använda er av två olika standardavtal. Har ni frågor eller funderingar kring vilket standardavtal ni ska använda så brukar branschorganisationer vara behjälpliga med att svara på den typen av frågor. Det går givetvis även bra att fråga mig i kommentarsfältet nedan.

Nedan är ett axplock av vanliga standardavtal som finns att tillgå:

Köp
ALOS05- Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor

Konsultverksamhet
ABK 09- Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

IT
IT tjänster- tjänster som utförs på löpande räkning exempelvis förstudie, projektledning, programmering, designarbete, etc.

Byggbranschen
AB04- Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
ABT 06- Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avsedda för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten
AB – U 07- Allmänna bestämmelser för underentreprenader
ABM 07- Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

Maskinleveranser
NL 09- Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Anläggningsleveranser
ABA 99- Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar
NLM 10- Allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
NLT 09- Nordiska tilläggsbestämmelser för mindre omfattande montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning vid leveranser inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Läs vidare: Se våra avtalsmallar varav flera är gratis


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.