Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Bestämmelserna betyder att marknadskontrollmyndigheterna får större befogenheter. Dessa myndigheter utses av Regeringen för att kontrollera produkter som säljs på EU:s inre marknad. Produkterna ska uppfylla uppställda krav på säkerhet eller för att skydda miljö och människors hälsa.

Detta gäller dock inte databaser som innefattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning från 2019.

Flera skärpningar

Justeringarna gäller en rad områden, exempelvis nya krav på tekniska tester för försäljning av alkolås, skärpning vid transport av farligt gods, ändringar i lagen om ekodesign, ändringar i luftfartslagen samt lagen för brandfarliga och explosiva varor där myndigheten går från ”marknadskontroll” till att direkt få utöva ”tillsyn”. Produktsäkerhetslagen ger nu myndigheterna mera makt. I stället för att ”meddela” förelägganden och beslut får man nu ”besluta” och genomdriva att detta följs. Ett föreläggande får beslutas även om en produkt anses ofarlig – om marknadskontrollmyndigheten på god grund bedömer att den ändå inte är ofarlig. Lagen om leksakers säkerhet uppdateras samt ändringar i avgasreningslagen där myndigheterna bland annat kommer att kunna göra oanmälda besök samt kräva åtgärd – med flera lagjusteringar.

Under dold identitet

En marknadskontrollmyndighet kan skaffa varuprover under dold identitet endast om situationen, eller syftet med kontrollen kräver det. Efter att marknadskontrollmyndigheten har anskaffat varuprovet ska man meddela den ekonomiska aktören snarast möjligt.

Förslaget i sin helhet kan du studera här: regeringen.se/anpassningar-till-eus-marknadskontrollforordning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.