Varför skriver vi avtal?

Det yttersta syftet med ett skrivet avtal är att undvika framtida tvister genom att avtalet dokumenterar vad parterna har kommit överens om. För att kunna fungera på avsett sätt räcker det dock inte med ett skriftligt avtal, vilket som helst. Avtalet måste spegla den affär man faktiskt gör och avtalet måste reglera de risker som finns i just den aktuella affären.

Det finns två huvudsakliga typer av avtal i en affärsverksamhet: de dagliga löpande avtalen, vanligen där man köper in och sedan säljer sina varor eller tjänster, och så de ovanliga, sällan förekommande, ofta större affärerna. Dessa två typer av affärer kräver två olika strategier. För de vardagliga affärerna bör man ta fram standardavtal, ofta kallade allmänna försäljningsvillkor eller liknande. De mer sällan förekommande affärerna behöver särskild hantering i varje enskilt fall.

I det här avsnittet tänkte jag skriva om den första kategorin: de dagliga avtalen och allmänna villkor. I senare avsnitt ska jag skriva om hur de allmänna villkoren blir en del av avtalet och sedan om skräddarsydda avtal för större enstaka affärer.

Allmänna villkor

De flesta företag behöver någon form av allmänna villkor för sin försäljning. Om försäljningen sker till konsument finns det tvingande lagstiftning att ta hänsyn till (konsumentköplagen och/eller konsumenttjänstlagen m. fl. lagar) men även då finns det ofta skäl att ta fram egna försäljningsvillkor. Det kan till exempel handla om garantivillkor, återköp eller hur och när leverans ska ske och hur returer ska hanteras.

Vid försäljning till andra företag finns i vissa fall också tvingande lagstiftning att ta hänsyn till (t.ex. inom vissa branscher eller för vissa produkter) men normalt finns det betydligt större frihet att reglera frågor som ansvar för fel och förseningar, leveransvillkor etc. i affärer B2B. Det gör att det ofta finns anledning att tänka igenom sina försäljningsvillkor i större utsträckning för företag som säljer till andra företag.

Börja med att undersöka om det finns något avtal som är standard i din bransch. Om det finns det så bör du nog också använda det, men innan du gör det bör du ta reda på exakt vad avtalet innebär så att du vet hur de risker som är förknippade med alla affärer är hanterade (visste du till exempel att utan ordentliga avtalsvillkor som begränsar ditt ansvar som säljare så är ditt skadeståndsansvar i princip obegränsat). Ibland kanske det finns skäl att ta fram sidovillkor som på någon punkt, som är viktig just för dig, avviker från branschavtalet.

Om det inte finns något standardavtal i din bransch så bör du anlita professionell hjälp med att ta fram ett eget standardavtal. Det viktigaste är att identifiera vilka risker som finns i affären och reglera dessa på ett sätt som är bra juridiskt, utan att glömma bort den kommersiella sidan av saken, att kunderna faktiskt ska vilja köpa dina saker eller tjänster på de villkor du ställer upp.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.