Tiden flyger fram och nu har snart även år 2016 runnit ut. Året har varit lite oroligt med diskussioner om flyktinginvandring, svenska värderingar och på andra sidan atlanten blev Donald Trump överraskande vald till USA:s president och börsen åkte jojo.
Det är dock fortfarande det socialdemokratiska partiet i Sverige med Magdalena Andersson som fått stå vid rodret för den finanspolitik som ska gälla år 2017.

Regeringen har bland annat infört en begränsning av den nedre skiktgränsen för statlig skatt, vilket medför att fler får betala högre skatt nästa år.

Förslaget ska bidra med att minska den ekonomiska skillnaden mellan hushåll med låga respektive höga inkomster. Vidare ska förslaget påverka män i större grad, eftersom fler män har inkomster som överstiger den nedre skiktgränsen. Av dem som berörs beräknas 30 % vara kvinnor och 70 % män. I genomsnitt beräknas berörda män få 849 kr per år i skattehöjning medan kvinnor vars inkomst överstiger skiktgränsen i genomsnitt beräknas få ca 846 kr mer i skatt per år, enligt Finansdepartementet.

Vad kommer vi påverkas av genom den socialdemokratiska regeringens budgetproposition?

 • Rutavdraget ska utvidgas från och med den 1 januari 2017 och omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Liksom för tidigare RUT-avdrag är det arbetskostnaden du ges avdrag för och inte material, resor m.m. Arbetet får utföras i bostad, garage, förråd eller tvättstuga.
 • Representationsavdraget på 90 kr per person och tillfälle plus mervärdeskatt med vissa undantag slopas. Nu gäller endast avdrag som inte får överstiga vad som kan anses skäligt. Utgifter för förtäring ska dock bara dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och av mindre värde. Dock får momsen på måltiden dras av även om hela utgiften inte blir avdragsgill. Underlag för den ingående momsen får högst uppgå till 300 kr. Bestämmelsen ska börja tillämpas från och med 1 januari 2017, oavsett räkenskapsår.
 • Sänkt moms från 25 % till 12 % på vissa reparationer på cyklar, skor, lädervaror, kläder, och hushållslinne. Förslaget ska påbörjas 1 januari 2017.
 • Ingen momsregistrering av företag och andra med en omsättning som ligger under 30 000 kr/år. Kan t ex vara villaägare med solceller som säljer överskottsel och små säsongsverksamheter, gäller från och med 1 januari 2017.
 • Enskilda näringsidkare får växa-stöd för den först anställda genom att denna endast behöver betala ålderspensionsavgift om 10,21 % på den ersättning som ges ut till den anställda, för inkomster upp till 25 000 kronor per månad och under högst 12 månader. 

Enskilda näringsidkare ska anses bedriva verksamhet utan anställda om avgiftspliktig ersättning inte getts ut efter den 31 december 2015, eller den senare dag då verksamheten startades, och fram till dess en nedsättningsberättigad anställning påbörjas i verksamheten. En sådan anställning kunde påbörjas tidigast den 1 april 2016.

Beträffande företag med verksamhet utomlands ska de betraktas som enmansföretag, endast om företaget inte gett ut lön till någon person som innebär skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt i Sverige, om ersättningen hade getts ut för arbete i Sverige.

Anställningsavtalet måste minst omfatta tre månader i följd och omfatta 20 timmar per vecka. Ändringen ska träda i kraft och gälla för ersättningar som betalas ut efter den 1 januari 2017 och pågå till och med 31 december 2021.

 • Reklamskatten sänks, vilket innebär att reklamskatten för annonser sänks och gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 20 000 kr till 60 000 kr för andra än periodiska publikationer. Det ska medföra att ca 700 småföretag slipper redovisa och betala reklamskatt. Ändringen ska träda i kraft från 1 januari år 2017.
 • Alkoholskatterna på öl och vin är på förslag att höjas med 4 % och sprit med 1 %. Med tanke på att det finns ganska många alkoholrelaterade sjukdomar, så kan det möjligen på sikt spara samhället en del sjukvårdskostnader. Tullverket har dock medgivit att det finns ett samband mellan både legal som illegal införsel av alkohol med högre alkoholskatter. Därmed kommer dyrare priser på alkohol från och med januari 2017.
 • Intäktsräntan på skattekontot sänks till noll, från att tidigare belönat företagen med en skattefri ränta på 0,8 % (0,5625/0,7) för att de gnetande i god tid satt in pengar för moms, sociala avgifter och F-skatter.
 • En omfördelning av arbetsgivaravgifter (rör arbetsgivare) och egenavgifter (rör enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag), så att sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks till 4,35 procent och i egenavgifterna till 4,44 procent. Efterlevande-pensionsavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks till 0,7 procent. Arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks till 0,2 procent. Detta leder sammantaget till att den allmänna löneavgiften höjs till 10,72 procent. Den sistnämnda avgiften går inte till socialförsäkringssystemet utan är en ren skatt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.
 • Företagare som tar ut inkomst av tjänst över den nedre nya skiktgränsen ska få till följd en ökad genomsnitts- och marginalskatt på tjänsteinkomster på samma sätt som hos anställda. 
 • Regeringen har begränsat den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för år 2017. Det innebär att den nedre skiktgränsen blir 438 400 kr och den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kr. Det medför att fler blir skyldiga att betala statlig skatt, än om nedre gränsen blivit högre.

Den begränsade nedre skiktgränsen innebär en ökad marginalskatt med 20 procentenheter för dem som har inkomster mellan 438 400 och 442 700 kr.

Alla som tar ut en inkomst över skiktgräns 1 nedan ges en statlig inkomstskatt på 20 % och över skiktgräns 2 beskattas med ytterligare 5 % det vill säga 25 % skatt på den överskjutande inkomstdelen.

Regeringens förslag ger följande beskattningsbara inkomster (skiktgränser) för beskattningsåret 2017:

  1 2
Skiktgräns 438 400 644 000

Det blir därför fördelaktigt att ta ut lön, under skiktgränsen för statlig inkomstskatt även nästa år.

Årets aktuella beskattningsbara inkomster (skiktgränser) och fastställda inkomster (brytpunkter) för beskattningsåret 2016:

  1 2
Skiktgräns 430 200 625 800
Skiktgräns 443 200 638 800

 

Skatteplanering inför årsskiftet

 • Finns möjlighet och du inte tagit ut lön från ditt aktiebolag detta inkomstår upp till gränsen för statlig skatt (se tidigare skiktgräns) och du räknar med att ta ut högre lön nästa år tjänar du på att ta ut den före årsskiftet.
 • Har du inventarier och maskiner i verksamheten ska du göra värdeminskningsavdrag på dessa, om du vill minska ditt beskattningsbara resultat.
 • Har du köpt inventarier som understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 150 kronor exklusive moms, får detta dras av direkt som en kostnad, vilket minskar ditt resultat och sålunda det beskattningsbara underlaget.
 • Är det så att du fyllt 65 år under år 2016, så kan du vänta med att ta ut lön från aktiebolag tills år 2017, för att få lägre arbetsgivaravgifter med 16,36 % istället för 31,42 %.
 • Om ni av någon anledning vill skjuta fram skatten kan aktiebolag sätta av 25 % av vinsten till en periodiseringsfond och enskilda näringsidkare 30 % av resultatet vilket måste återföras till beskattning senast det sjätte året. Det tillkommer dock en schablonintäkt som måste tas upp till kapitalbeskattning av gjorda avsättningar (0,468 % för bokslut 2016) Något som dock enskilda näringsidkare slipper än så länge. 
 • Enskilda näringsidkare kan även utnyttja reglerna om räntefördelning, vilket dock förutsätter att du inte lagt undan för mycket i periodiseringsfonder vilket sänker kapitalunderlaget inför beräkningen. Det är ett sätt att lågbeskatta kapitalet med 30 % istället för beskattning av näringsverksamhet. Under år 2016 är möjligt avdrag 6,65 % av ditt kapitalunderlag (Tillgångar-skulder vid årets ingång) som måste överstiga 50 000 kr. Räntefördelning är dock inte sjukpenning-eller pensionsgrundande.
 • Fåmansföretag som vill utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier kan se över sin lön, då det är lönen under 2016 (förmåner räknas inte), som påverkar möjligheten till utdelning under 2017. 6 IBB( = 355 800 kr år 2016)+ 5 % x löner till anställda inkl. ägare 2016.
 • Näringsidkare som önskar köpa en pensionsförsäkring kan göra avdrag för den med högst 35 % av inkomsten 2015 eller år 2016. Avdraget får dock inte överstiga 445 000 kr.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.