Nystartsjobb är en form av anställningsstöd som erbjuds i Sverige genom Arbetsförmedlingen. Det är avsett att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Ersättningen i form av nystartsjobb riktar sig till arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa en längre tid eller som är nyanlända invandrare.

Regler och ersättning för nystartsjobb

  • Målgrupp: Nystartsjobb är till för individer som har svårt att hitta arbete på grund av långvarig arbetslöshet eller på grund av att de nyligen har invandrat till Sverige.
  • Ersättning till Arbetsgivare: Arbetsgivaren som anställer en person genom nystartsjobb kan få ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen. Denna ersättning är tänkt att täcka en del av anställningskostnaderna. Från 1 januari 2024 motsvarar denna ersättning mellan 1 och 2,5 gånger arbetsgivaravgiften, vilket motsvara 24–60 procent av lönekostnaden.

Tips:arbetsförmedlingens hemsida kan du räkna ut din ersättning med hjälp av en räknare.

Exempel på hur ersättning kan se ut:

Personen är 45 år, varit arbetslös i 24 månader och får en lön på 27 000 kronor före skatt.

Före ersättning kostar lönen 35 483 kr/mån

Ersättning 12 568 kr/mån

Efter ersättning kostar lönen 22 915 kr/mån

  • Varaktighet: Ersättningen kan utgå under en bestämd period som varierar beroende på individens situation. Ersättningen kan ges från sex månader till fyra år. Hur länge stödet kan betalas ut beror på den arbetssökandes ålder och hur länge personen du vill anställa har varit arbetslös. 
  • Förutsättningar: För att kvalificera sig för nystartsjobb finns det vissa krav som måste uppfyllas, både från arbetsgivarens och arbetstagarens sida. Det inkluderar bland annat att arbetstagaren ska ha varit arbetslös en viss tid eller vara nyanländ. Läs mer och kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.
  • Syfte: Syftet med nystartsjobb är att främja integration på arbetsmarknaden och att ge personer som annars har svårt att få arbete en chans att komma in i arbetslivet.
  • Ansökningsprocess: Arbetsgivare som är intresserade av att anställa någon genom nystartsjobb behöver ansöka om detta hos Arbetsförmedlingen, som sedan bedömer om de uppfyller kraven.

Subventionerade anställningar har fått stark kritik

Nystartsjobb är tänkt att vara en del av Sveriges bredare ansträngningar för att integrera långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare i arbetsmarknaden, och bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö. Kritiken mot bidraget är att pengarna tas via skatter från arbetande människor och omfördelas, samtidigt som fusket med det ekonomiska stödet har varit utbrett genom åren.

Myndigheten Riksrevisionen är starkt kritiska till subventionerade anställningar som kostar statskassan 18 miljarder kronor årligen. De subventionerade anställningarna sysselsätter ungefär 150 000 personer.

"Systemet har pekats ut som en av statens mest riskfyllda ersättningar. Riksrevisionens granskning visar att kontrollen av de subventionerade anställningarna, trots att förbättringar har gjorts, inte är effektiv", kan vi läsa i den rapport Riksrevisionen släppte november 2023.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.