Factoring är en term som lånats från engelskan och används av ekonomer. Factoring innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor till ett företag som specialiserar sig på att kräva in fakturor.

Ett företag kan välja att sälja sina kundfakturor för att slippa kostnaden för hanteringen, en form av outsourcing, och/eller för att temporärt förbättra sin likviditet genom att inte binda upp kapital i kundfodringar. En annan anledning kan vara att man på detta sätt minskar kreditriskerna.

Ibland sammanblandas factoring med inkasso på grund av att factoringbolagen förstås ofta har mycket utestående fordringar, och därför blir mer eller mindre experter på att driva in dem. Detta är dock felaktigt och per automatik driver inte ett factoringbolag in fordringar för andras räkning, vilket ju utmärker ett inkassobolag. Ibland är det dock så att factoringbolagen också erbjuder inkassotjänster då det faller nära deras kärnverksamhet.

Missa inte: Att sälja fakturor är en farlig väg att gå

Vissa factoringbolag och inkassobolag åtar sig också att köpa ”gamla” fakturor och/eller fakturastockar (dvs en samling av fodringar). Detta kan göras från såväl företag under rekonstruktion, konkurser, men också företag med solid balansräkning väljer ibland att sälja sina ”gamla surdegar”. Istället för att lägga tid på att kräva in sedan länge förfallna fordringar, och ibland utan lyckat resultat, väljer man att sälja hela stocken, få pengar på kontot direkt och därmed slippa allt extra arbete.

Priserna man får betalt för detta är mycket varierande, och beror till stor del på inkassobolagets bedömda chans att få in pengar för fordringarna.

Factoringbolagen skiljer sig ibland från bankerna, genom att vara mer flexibla i sin långivning. Finansieringen växer ju automatiskt med omsättningen. Detta gör att företaget inom 1-3 dagar har tillgång till nästan hela försäljningsvärdet inklusive moms, från respektive faktura.

Relaterat: Så här bokför du försäljning och belåning av fakturor inklusive exempel

Risker med factoring

Genom tjänsten fakturaköp som de flesta fristående factoringbolagen erbjuder får företagaren betalt för sina fakturor direkt. För detta betalas en avgift på några procentenheter. Ofta tar också factoringbolaget över kreditrisken, dvs om fakturamottagaren går i konkurs, tar factoringbolaget kreditförlusten. Ofta krävs inte heller borgen eller företagsinteckningar, varför risken ju minskar markant.

Hur blir factoring en finansieringsmetod?

För att enklast förklara hur en balansräkning och företagets konto förstärks kan man studera nedan exempel av en mycket simpel balansräkning:

En balansräkning utan factoring kan se ut så här:
Kassa  0 kr
Kundfordringar  10.000 kr

Eget kapital  5.000 kr
Leverantörsskulder 5.000 kr

Om bolaget istället använder factoring skulle balansräkningen kunna se ut så här:
Kassa  5.000 kr
Kundfordringar           0 kr

Eget kapital  5.000 kr
Leverantörsskulder        0 kr

I ovan exempel får företaget möjlighet att sälja sina kundfordringar och betala av sina leverantörer. Kvar på kontot blir vinsten. Dvs istället för att binda upp sin vinst och sitt kapital i kundfordringar frigör företaget pengar att betala leverantörer, löner osv men också pengar till att köpa nya produkter och därmed sälja mer och växa.

Att tänka på före du tecknar en limit

Det som kan minska denna finansieringsforms attraktionskraft är att man lämnar över eventuell kravhantering på en tredje part. Factoringbolagen är ju finansbolag, de lever på ränta.

Därför kan ibland hårda metoder användas för att driva in pengarna direkt efter förfallodatum.

Anta att man just arbetar med att sälja in ytterligare produkter till en kund vars tidigare faktura man sålt till ett factoringbolag. Den tidigare fakturan har kunden inte betalat i tid och kunden hotas med påminnelseavgifter och inkasso från factoringbolaget. Detta underlättar förstås inte säljprocessen.

Viktigt är därför att hålla en öppen dialog med factoringbolaget, och att se till att detta inte sker.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.