Jag har vid årsskiftet gått från att vara anställ till att jobba som konsult via min enskilda firma. Jag fakturerar så att det motsvarar en månadslön på ca 33 000 kr före skatt. Tidigare har min arbetsgivare betalat in till pensionssystemet och jag har haft ett privat sparande på 300 kr/mån i pensionssparande. Kan jag nu göra ett något högre uttag från firman och öka på mitt befintliga privata pensionssparande med säg 3000 kr/mån och ligga likvärdigt i pensionshänseende?
- Christian Gustavsson


Svar av Företagande Redaktionen, Expert inom företagande och entreprenörskap.

Hej!

Det är jättebra att du tänker på detta då du har ett större ansvar för din egen trygghet som företagare än när du var anställd. Du behöver ett grundläggande skydd som minskar skillnaden mellan din inkomst och framtida pension, ersättning om du blir långvarigt sjuk eller om du skulle drabbas av olycka. Dessutom behöver du skydda familjen ekonomiskt i händelse av dödsfall.

Vad gäller pensionssparandet så kan du göra ett högre uttag från firman för att öka på ditt pensionssparande. Pensionsavsättningen är avdragsgill på belopp upp till 35 procent av din inkomst. Löneskatten på pensionsavsättningen är för närvarande 24,26 procent på inbetalad premie vilket är lägre än de sociala avgifterna på motsvarande inkomst. Eftersom premien är avdragsgill, betalar du inkomstskatt på pensionen den dag den betalas ut.

I Swedbank erbjuder vi en kostnadsfri trygghetsanalys där vi ger dig råd utifrån din individuella situation och kan hjälpa dig med en bra trygghet vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall samt sparnivå till din pension.

Kari Johansson
Produktspecialist, Swedbank Pension & Försäkring

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.