Vad innebär coaching?

Varifrån kommer ordet coaching? På ett av Englands universitet i slutet på 1800 talet användes ordet i sportsammanhang. Coach betydde på den tiden att man åkte häst och vagn. Någon som tog dig till dit du skulle. Så började ordet coach användas. Man coachade den sportande studenten till att få ett bättre resultat. Men ordet coach klingade inte väl i engelsmännens öron. Till slut gav man med sig och använde ordet då man hjälpte till med skolarbete. Idag används ordet coaching i många sammanhang. Inom idrotten så som i affärslivet. Allt för att hjälpa någon att nå framgång.

Coachande ledarskap

Ett coachande förhållningssätt är att visa att du både ser och hör människan. Det kan också kallas också för ett empatiskt ledarskap. Du står för frågorna och medarbetaren står för svar och innehåll. Det är ingenting för dig som vill göra entré i mötesrummet och visa auktoritet.

Vad är ett coachande förhållningssätt när du som chef ska leda personal för att företagets mål ska nås? Det är en ledarstil som kräver empati eftersom det bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår från medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling. Ett bra tips är för dig som leder i team att både stötta medarbetarna och utveckla deras kompetens och förmåga att arbeta mot självständighet. En chef som vill peta och lägga sig i allt är den här metoden inte aktuell.

Eftersom vi som individer är mottagliga för att ta emot information på olika sätt går det inte att ha ett coachande förhållningssätt till alla i personalen. I de fall individen tar ansvar för sitt eget arbete är ett coachande förhållningssätt tveklöst det bästa. Du vågar släppa taget om den externa kontrollen och i stället ge dina medarbetare uppmuntran till att göra sitt bästa. Att de blir bättre. Att hjälpa dem att utveckla sig själva och sina kompetenser. 

Varför passar inte ett coachande förhållningssätt alla? 

Vissa personer behöver direkt direktiv för att sedan utföra arbetsuppgiften. De är inte vana vid något annat helt enkelt. Att vi mottar kommunikation och meddelanden på olika sätt kommer bland annat det vi har med oss sen uppväxten. Hur kan det komma sig? Jag kommer från en militärfamilj där man som barn fick order om att utföra sysslor. Det var inte tal om att man skulle ha ett coachande samtal. Jag är därför väldigt mottagen för direkt direktiv eller direktkommunikation. Vissa människor har kanske växt upp i en familj där man använder konsensus. Man diskuterar sig fram och frågar vad var och en i familjen anser. Alla får göra sig hörda. Tillsammans tar man ett beslut som överenskommet. Om man då kommer till en ledare som bara pekar med hela handen blir det en krock i sinnet.

Se även: 14 konkreta tips som gör svåra samtal betydligt enklare

Tricket är coachande kommunikation

Tricket med ett coachande förhållningssätt är att genom att ställa frågor få medarbetaren att själv komma fram till lösningen. Det krävs dock att medarbetaren och kollegan är villig att skapa förändring. Det krävs att ledaren vet hur han eller hon ska ställa frågorna.

Chef får kvinnlig anställd att prestera bättre genom ett coachande ledarskap

Att ställa öppna frågor en metod i ett coachande förhållningssätt

Exempel på fråga: Vi upplever att det skapar problem med sen ankomst till våra möten. Hur löser vi det?

Du har här ställt en öppen fråga som tillåter medarbetaren att själv komma fram till lösningen. Det handlar om att ställa frågor som inte går att svara direkt ja eller nej på.

Du vet som ledare vilka resultat du vill ha från din medarbetare från samtalet och då gäller det att ställa öppna frågor. 

Börja meningen med till exempel:

  • ”beskriv hur det känns”
  • ”beskriv hur du anser att ...”
  • Hur tycker du att vi ska komma fram till…?
  • Hur tycker du att vi ska gå vidare?
  • Vem anser du skulle kunna…?
  • Om vi gör så här och får till det här resultatet i stället. Hur ser du på det?

Om ifall att-metoden

Om vi skulle lyckas bättre om vi gör på det är sättet skulle du då vilja vara villig att testa för att se om det går?

Sista ordet-metoden

Ex. Din medarbetare är motsträvig och fåordig. Tryck på sista ordet och gå upp en aning i tonen. Om du får ett svar som ”Jag tycker i alla fall att det fungerar så svarar du med det sista ordet som här är FUNGERAR. Tryck på ordet fungerar. Automatiskt kommer din samtalspartner att utveckla ordet fungerar eller det sista ordet du sa. Det är oerhört effektfullt.

Som du hör här så handlar ett coachande förhållningssätt om att kunna kommunikationstekniker.

Det är inte alltid lätt att hålla ett coachande förhållningssätt men värt ett försök. Försök? Ja jag menar testa är aldrig fel. Fel? Ja ja menar att det alltid är bra att ge förslaget en ärlig chans. Etcetera.

Du som är chef behöver lyssna in vilka du har att göra med i teamet. Att coacha en teammedlem kan till exempel göras så här:

Se till att ställa öppna frågor så din motpart inte kan vare sig svara ja eller nej på. Ditt mål med coachande förhållningssätt är att

Uppmuntra men ändå vet du att det måste göras vissa förändringar.

Få den mest envisa att bli nyfiken på vad du har att säga och vilja testa.

Att få medarbetare att känna sig sedda och hörda.

Sist men inte minst

Använd inte ordet VARFÖR när du ställer en fråga. Säg i stället: Hur kommer det sig att... Det är ett coaching språk som gör att medarbetaren inte känner sig hotad eller attackerad och bygger på förståelse. 

Tips: Utöka kunskaperna inom kommunikation så att du som ledare behärskar den. Genom att ställa öppna frågor känner ingen sig attackerad eller hotad.

Mer av Kristina: Hur ni förbättrar den psykiska hälsan på företaget

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.