Från LEGO till Toyota – familjeföretag utgör hela två tredjedelar av alla företag i världen. Vissa av dem har varit verksamma i mer än tusen år och överlevt pandemier, finanskriser och industrialiseringsvågor längs vägen.

”Det finns två grundprinciper för långsiktig framgång som vi kan urskilja när det gäller familjeföretag – motståndskraft och anpassningsförmåga”, säger Peter Vogel, professor vid avdelningen Family Business and Entrepreneurship.

Enligt Vogel finns det flera olika faktorer som bidrar till multigenerationella framgångar för familjeföretag, och sex av dessa faktorer är speciellt relevanta. Den här checklistan kan vara till hjälp för att ställa diagnos på ert företags hälsa och hur pass förberett det är.

1. Långsiktigt perspektiv. Med detta avses starka relationer inom familjeföretagssystemet liksom att föra välmående företag vidare till nästa generation. Det innefattar också institutionell kunskap, som är av värde i en kris.

2. Ekonomisk försiktighet. Att spendera och investera på ett disciplinerat sätt innebär att familjeföretag löper mindre risk att överbelasta kontot i kristider och har de resurser som krävs som buffert i besvärliga tider.

3. Känslomässiga band – familj, ägare. Familjer har ofta sitt namn, sin historia och sina värden inbäddad i, och kopplad till, sin verksamhet. Denna emotionella koppling skapar en stark känsla av engagemang och förpliktelse vilket kan visa sig vara avgörande i en kris.

4. Djupt rotade värderingar och lojaliteter. Familjeföretag tenderar att ha lägre personalomsättning, inte vara lika benägna att säga upp folk i kristider och att ha lojala ledare och rådgivare.

5. Förmåga till entreprenörsmässig förnyelse och anpassning. Dessa styrkor ligger i generna hos framgångsrika familjeföretag som tvingats att utveckla sig för att överleva århundraden av förändringar, endera genom att anpassa sina kärnverksamheter över tid eller att ge sig in på helt nya marknader.

6. Företagarfamiljer som en god kraft. Familjetraditioner, som välgörenhet och lojalitet mellan intressenterna, gör att familjeföretag bidrar till långsiktiga samhällsförändringar. Familjeföretag har också ett intresse av att stödja både kunder, leverantörer och anställda i utmanande tider.

Se även: Hur COVID-19 fick framtidens arbetssätt att komma tidigare

Inte en kris vilken som helst

COVID-19-pandemin har slagit hårt mot de flesta företag. Även om många familjeföretag har utvecklat och finslipat en förmåga att klara sig igenom plötsligt uppdykande kriser, känns den nuvarande unik p.g.a. sin komplexitet. Den har inneburit en utmaning även för de mest motståndskraftiga och anpassningsbara företagen.

”Det finns något mycket speciellt med den här krisen; den kommer i en tid då vi lever i en globaliserad värld, i en i värld där digitalisering ligger långt framme – och vi är mitt uppe i denna fjärde revolution”, säger Vogel. ”Reaktivitet är inte längre ett alternativ.”

Vogel rekommenderar tre sätt för att förändra hur företagarfamiljer styr och sköter sina företag, allt i syfte att de ska kunna förbereda sig inför, och navigera sig fram genom, framtida möjligheter och kriser i en snabbt föränderlig värld.

1. Tänk och agera på ett holistiskt sätt. Företagarfamiljer måste se längre än till enbart de strategiska aspekterna för sina företag. Detta innebär att regelbundet granska och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje del i deras system av företag är välmående och ändamålsenligt – sett både ur ett individ-, familje-, ägar-, lednings-, företags-, samhälls- och miljöperspektiv.

2. Knyt an tätare i kristider. Gå tillbaka och titta på familjeägandet och styrningen av företaget för att anpassa allt efter de aktuella behoven. Skapa en tvärfunktionell, smidig arbetsgrupp för att sammanföra intressenterna i realtid. Skapa effektiva, snabba och transparenta besluts- och kommunikationsprocesser.

3. Stärk och engagera. För familjer innebär detta att få alla med sig och att tillvarata yngre familjemedlemmars förmågor. Ur ett ägarperspektiv, måste familjeföretag ge alla intressenter en tydlig signal om att engagemanget är långsiktigt. Företagen måste också spara pengar och minska komplexiteten, och samtidigt undersöka nya möjligheter.

Peter Vogel är professor vid avdelningen Family Business and Entrepreneurship och Holder of the Debiopharm Chair for Family Philanthropy vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz. Han är också direktör för IMD Global Family Business Center.

Relaterad läsning: Att äga familjeföretag - hur kul är det?

Lästips: 5 sätt för företag att bidra till en mer balanserad framtid efter COVID-19

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2021-06-15 14:03
Vi närmar oss en av eliten planerad cyklisk skuldmättnads-tid då alla stora elefanter och feta katter är tvungna att börja dansa, och det så rejält att mycket att vad de har på sig och i fickorna kommer hänga slänga såväl öppet flyga runt i rummet. Detta har hänt tidigare, men aldrig i så stor omfattande skala. Trots det, så är den största skillnaden ändå denna gången att det finns ytterliggare två aktörer i rummet....Först är det vita hattarna som har för avsikt att en gång för alla ta bort makten från den elit som styt i 3000 år, sedan är det också en prepper organisation....låt oss kalla dem " en svärm av getingar". Som namnet medger låt oss anta att de är väl organiserade och kan på ett ögonblick ändra såväl form, antal, riktning, delmål och arbetsmetod beroende på rytm och svängningar i dansen. Gott förarbete påverkar som alltid resultat och kvalitet långt mer än man tror. Att Sverige även med Skåne inräknat bara har en självförsörjningsgrad på livsmedel om 35-40% får en prepper att undra hur länge den trojanska hästen egentligen har fått stå orörd och opåverkad i det landet. Men å andra sidan så är den strukturella definitionen på en totalitär diktatur "att beslutande makten och alla dess JA-sägare befinner sig i en fantasi bubbla långt från verkligheten"...så det kan faktiskt vara så MATRIX- otroligt att i stort sett mesta av befolkningen inte ens är medvetet närvarande där de fysiskt defakto befinner sig idag.... Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.