De omstridda länkskatt-direktiven röstades igenom i EU-parlamentet för exakt tre månader sedan. Juristen Malki Afram och SEO-experten Oscar Sandström förklarar vad de nya reglerna egentligen innebär, och hur de kan komma att påverka dig som driver företag på nätet.

I korthet innebär de nya upphovsrättsreglerna att hemsidor måste betala en speciell avgift för att länka till andras material. Direktivet riktar sig främst mot jättar som Google och Facebook, medan individer inte omfattas av lagen.

Vad vi vet om länkskatten i dagsläget:

 • Lagen kommer inte att vara retroaktiv. Lagen börjar gå i effekt om först 2 år. Alla gamla länkar är alltså säkra.
 • Länkar är fortfarande en av de viktigaste rankingfaktorerna på Google. Länkskatten kommer troligtvis innebära förändringar i algoritmerna.
 • Rena länkar (utan text runtomkring) kommer fortfarande vara tillåtet.
 • Privatpersoner omfattas inte av lagen.

Vad som fortfarande är oklart:

 • Om företagsbloggar, e-handlare osv. kommer att omfattas av lagen.
 • Det kan bli problem för företagsbloggar som vill citera källor i samband med en länkning.
 • Exakt hur många ord som får nämnas runt en länk för att det ska klassas som "intrång". Tidigare domar från Tyskland, där en liknande lag infördes 2013, fastställde i olika mål att länkningar som innehåller ett stycke med mer än sju ord från originalartikeln bör betraktas som intrång.
 • Om det blir möjligt för nyhetssajter att "opta ut" från länkskatten.

”Termen länkskatt är missvisande”

Trots att termen ”länkskatt” oftast har kommit att användas för de nya upphosrättsreglerna så är det inte länkarna i sig som avses med direktiven. Det menar Malki Afram, jurist på Startupjuristerna.

- Jag tycker att termen “länkskatt” är något missvisande och lätt skapar förvirring. Många menar att de nya direktiven är ett hot mot yttrandefriheten och kommer innebära slutet på det fria internet. Så är givetvis inte fallet.

- En renodlad länkning (genom exempelvis att en blogg länkar till en nyhetsartikel) kommer att inte anses utgöra ett intrång i någons upphovsrätt. Det är i den mån bloggen gör hela artikeln läsbar (något som i viss mån anses vara möjligt via sökmotorer och vissa sociala medier) som en ersättningsskyldighet uppstår.

Hoppas att svenska nyhetssajter kan avskriva sig

Exakt vart gränsen går för att behöva betala länkskatt är oklart. En liknande lag infördes i Tyskland år 2013. Där fastställde tyska domstolar i olika mål att länkningar som innehåller ett stycke med mer än sju ord från originalartikeln bör betraktas som intrång.

Oscar Sandström, sökmotorexpert på Viseo, hoppas att det kommer finnas möjlighet för svenska nyhetssajter att skriva ut sig från länkskatt-reglerna.

- Ur ett SEO/content-perspektiv blir det konstigt att inte kunna kopiera mer än några ord, då det ofta är naturligt att vilja citera eller återberätta stycken från andra källor.

- Min förhoppning är att det kommer finnas möjlighet för nyhetssajter att ”opta ut” från länkskatten. Detta var möjligt för den tyska lagen från 2013. Faktum är att Google valde att sparka ut alla tyska nyhetssajter som inte optade. Om Google kommer att agera på samma sätt för EU:s nya länkskatt-direktiv återstår att se.

Kan påverka Googles rankingfaktorer

Oscar menar att länkskatten kan göra att Google behöver ändra om i sina algoritmer, men att påverkan på sökresultatet troligtvis kommer att bli marginell.

- Google gör uppdateringar hela tiden. Däremot kommer de sannolikt att hitta en bra lösning. Vi vet också att länkar som publicerats innan lagen träder i kraft inte kommer att påverkas. 

- Däremot kan det ju bli en fråga om Google kommer att se vissa länkar ”betalda” eftersom sidan som får länken kan få en ersättning genom länkskatten. I dagsläget är det mot Google riktlinjer att betala för en länk. Detta skulle i teorin kunna ge en stor förändring för sökresultatet och hur Google algoritm är uppbyggd.

Två år tills lagen träder i kraft

Trots att mycket fortfarande är oklart kring länkskatten manar Malki Afram företagare till lugn.

- Kom ihåg att direktiven inte kommer att vara slutet på det fria internet och innebära att det inte längre går att länka till andra webbsidor utan att bli ersättningsskyldig. Använd sunt förnuft. Kopiera inte andras verk (oavsett om det är bilder, texter, musik eller video) och använd i dina egna kanaler utan tillåtelse. Se till att ha tydliga avtal med influencers och samarbetspartners.

Sökmotorexperten Oscar är däremot något mer försiktig.

- Jag tror inte att man som företagare behöver gå runt och oroa sig, men det är viktigt att hålla med i uppdateringarna. Kom ihåg att det fortfarande är två år tills det att direktiven träder i kraft. Mycket kan hända innan dess och allt kommer bero på hur lagen faktiskt appliceras.

- I bästa fall så kommer “vanliga” företag inte att omfattas av lagen, samtidigt som majoriteten av nyhetssajter väljer att “opta ut”. I värsta fall omfattas alla företag av lagen, samtidigt som nyhetssajterna kräver länkskatt – något som skulle leda till en stor förändring i hur hemsidor länkar till varandra.

Fem tips: så bör företag tänka kring länkskatten

 • Sluta inte att länka. Länkar är en av de absolut viktigaste rankingfaktorerna på Google och en enskild länk omfattas inte av lagen.
 • Håll dig uppdaterad. Mycket kring länkskatten är fortfarande oklart.
 • Fråga alltid om tillstånd innan du publicerar andras verk.
 • Ha tydliga avtal vid samarbete med exempelvis influencers. Se till att ni har tillstånd att sprida samarbetet i era egna kanaler.
 • Kom ihåg att lagen inte börjar gälla förrän om två år, och den är inte retroaktiv. Du behöver alltså inte oroa dig för att tidigare publicerat material ska omfattas av lagen.

Källa: Viseo.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.