Som frilansare är dina kunder ditt företag. Även om det kan verka självklart, är det viktigt att utveckla en positiv arbetsrelation med dina uppdragsgivare. Framgångsrika frilansare etablerar relationer med kunder snarare än att tänka på arbetet som en one-and-done deal. Att bygga ett långsiktigt partnerskap kan leda till återkommande affärer och nya kunder som får rekommendationer från befintliga nöjda kunder. Här är några viktiga punkter att tänka på när du skapar en relation med dina kunder

Leverera alltid på topp

Högkvalitativt arbete är nödvändigt för nöjda kunder. Du måste ge värde och lösa kundens problem för att ha en chans att bygga en långsiktig relation med kunden. Kundens förväntningar har en central roll här så jobba därför lite extra med att förstå vad det är kunden ser framför sig, tex med mood boards, frågebriefer, eller andra verktyg som är relevanta för din verksamhet. Diskutera med kunden om förväntningarna är på en nivå som är genomförbar och var tydlig med vad ni kan leverera utifrån förutsättningar som budget och deadline innan ni sätter igång samarbetet.

Få kunden att känna sig unik

Effektiv kundkommunikation skapar en starkare affärsrelation och uppmuntrar kunder att fortsätta arbeta med dig för framtida projekt. Förutom att uppfylla kundens förväntningar är det viktigt att göra det där lilla extra. Valet för kunden blir ofta emotionellt om exempelvis två leverantörer av samma produkt eller tjänst kan leverera på samma nivå. Därför är det viktigt att nå kunden på ett emotionellt plan, exempelvis genom att:

  • höra av sig och följa upp om kunden är nöjd med produkten eller tjänsten
  • göra det lilla extra och oväntade
  • försöka förstå kunden och deras behov

Det är dock viktigt att hålla en bra nivå. Kunden måste förstå att ni anstränger er för att göra dem nöjda, men ni måste fortfarande ta rimligt betalt och inte ge bort saker.

Bygg förtroende

Genom att konsekvent levera ditt arbete i tid, kommunicera och följa upp kan du bygga upp förtroende och visa att din kund kan lita på dig i framtiden. Se det som vilken relation som helst, om du visar uppskattning, och engagemang så kommer personen i fråga känna det och ge det tillbaka. Och precis som i alla andra relationer så kan du också avsluta samarbetet om du inte känner att respekten är ömsesidig.

Hitta möjligheter att ge mervärde

Genom att ta initiativ, identifiera nya lösningar och ta på dig ytterligare ansvar, visar du ditt potentiella värde för kunden och öppnar upp för nya sätt att arbeta tillsammans. De allra flesta kunder anlitar frilansare för deras expertis och önskar då att denne kommer med alternativa lösningar om det förslag som de har inte har rätt förutsättningar. Så var inte rädd för att komma med nya idéer, lösningar och projekt.

Avslutningsvis

I slutändan blir det en balansgång mellan att leverera ett proffsigt jobb och ta rimligt betalt samtidigt som kunden känner att ni har ansträngt er för deras kundupplevelse. För att kunna hålla en bra nivå på denna balansgång och bygga framgångsrika relationer är det viktigt att tänka på följande saker:

  • Kundens förväntningar måste vara rimliga och gå att uppnå
  • Få kunden att känna sig unik genom att anstränga er för deras kundupplevelse
  • Bygg relationer på sikt genom att höra av er i efterhand och ha uppföljningar
  • Beroende på företag kan det vara lönsamt att ha anställda specifikt för att bygga kundrelationer framgångsrikt

Ibland kan det upplevas ensamt att arbeta som frilansare, visst man har kontakt med sina kunder men kontakten med kollegor är något annat och ska inte underskattas. Därför kan det vara värdefullt att ansluta till ett nätverk som Upbeater X. Där kan du connecta med likasinnade och även få support kring hur du bygger en långsiktig och framgångsrik frilanskarriär.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.