Nyligen fick jag en fråga om just ventilation i en nyrenoverad lägenhet i ett äldre hyreshus. En privat hyresvärd, ägare av ett stort antal hyreslägenheter, har tyvärr inte lyckats att åtgärda fel avseende dålig lukt i en nyrenoverad lägenhet på snart 18 månader. Sedan inflyttning har hyresgästen haft problem med dålig lukt från avlopp och även cigarettlukt som kom från grannarna. Hyresgästen har förstahandshyreskontrakt.

Nedanstående åtgärder kan du göra

1. Det viktigaste är att skriftligen anmäla felet till hyresvärden snarast möjligt. Skriftligheten är inget krav men det underlättar att bevisa när felet har uppstått och att det är felanmält.

2. Hyreslägenheten är en produkt och du betalar när du nyttjar den. Om något inte fungerar kan produkten anses felaktig och du kan få hyresnedsättning för den perioden som felet finns. Hyresnedsättningens storlek beror på vad som inte fungerar och man tittar på tidigare rättsfall. I Sverige är ersättningen i regel inte stor. För att få ersättningen är det viktigt att anmäla till hyresvärden att du önskar erhålla hyresnedsättning för felet och förbehåller dig rätten att återkomma med ett exakt krav. Man gör en reglering när felet är åtgärdat och man räknar i princip en rabatt för varje dag man har haft felet. Gör man inte detta förbehåll kan rätten till hyresnedsättningen gå förlorad. I fall som detta, då felet redan har funnits i många månader, kan man till hyresvärden föreslå att göra ett avdrag löpande eller för 6 månader/1 år i taget. Är man inte överens om hyresnedsättningen måste man gå till tingsrätten för att fastställa rätt belopp. Detta kan ta lång tid.

Det är viktigt att man fortsätter betala hela hyran till hyresvärden trots att felet finns i lägenheten för att inte riskera att få hyresrätten uppsagd på grund av obetalda hyror.

Man kan deponera en del av hyran för felet hos Länsstyrelsen tills felet är åtgärdat. Dock är det som sagt svårt att värdera felet i kronor och således deponera rätt del av hyran. Om man deponerar en del av hyran hos Länsstyrelsen kan man inte få hyresrätten uppsagd på grund av obetald hyra.

3. Påverkar felet hälsa, t.ex. för låg inomhustemperatur, kan man kontakta kommunens avdelning för miljö och hälsa, som kan förelägga hyresvärden att åtgärda felet inom en viss tid. Om detta inte sker kan hyresvärden bli tvungen att betala vite (en slags ersättning som man betalar till kommunen om hyresvärden inte fullgjort det som hen var skyldig att göra inom en viss tid).

4. Man kan vända sig till hyresnämnden och ansöka om åtgärdsföreläggande. Hyresnämnden kan fatta beslut att hyresvärden är skyldig att åtgärda felet vid vite. Mera information finns på www.domstol.se

5. Om man är medlem i Hyresgästföreningen kan man vända sig till deras juridiska avdelning för att få hjälp. De kan driva frågan om att åtgärda felet och även hjälpa till att räkna ut och få hyresnedsättning.

6. Om hyresvärden har en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen och om din lägenhet omfattas av den kan du vända dig till Hyresgästföreningens förhandlingsavdelning. Om man lämnar information om felet till en assistent eller förhandlingsledare för det område där hyreshuset ligger kan det påverka den årliga hyreshöjningen för just din lägenhet och om felet gäller även andra lägenheter kan även hyror för hela hyreshuset påverkas.

7. Man kan vända sig till hyresvärden och föreslå byte av lägenhet inom hyresvärdens andra hyreshus i samma eller annat område.

8. Man kan prova att göra byte av hyreslägenhet med annan hyresgäst i annat område. Detta kan bli aktuellt om lägenheten ligger i ett eftertraktat område.

9. Man kan vända sig till en jurist/advokat för att få hjälp. Även om man har hemförsäkring i vilken rättsskydd ingår är det inte säkert att den täcker juristkostnader i hyresnämnden (fråga om åtgärdsföreläggande och skälig hyra) och tingsrätten (fråga om hyresnedsättning), dubbelkolla i så fall det med ditt försäkringsbolag.

Ovanstående punkter är en generell sammanfattning av vilka steg man kan ta om hyreslägenheten har fel. Varje ärende skiljer sig från ett annat på något sätt och det kan medföra att det finns andra steg man kan ta. Om du behöver hjälp med ditt ärende kan du därför maila till [email protected] 

Se även: Hur du bryter avtal för nyproduktion av lägenhet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.