Ett dåligt kreditbetyg kan ställa till problem på flera sätt. Framförallt om du planerar att teckna ett större privatlån, ett bolån eller vill ha ett kreditkort. Med sämre kreditvärdighet blir det både svårare och dyrare att låna pengar. Har du riktigt dålig kreditvärdighet, t.ex. på grund av en betalningsanmärkning kan det till också svårt att få hyreskontrakt och att teckna ett helt vanligt telefonabonnemang.

Ditt privata kreditbetyg kan också påverka ditt liv som företagare. Om du har betalningsanmärkningar privat kan det leda till att ditt företag nekas lån eller missar viktiga avtal. Det finns alltså all anledning att se till att hålla din kreditvärdighet i gott skick. Och ännu starkare skäl att förbättra din kreditvärdighet om den av någon anledning inte är tiptop.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur kreditvärdighet funkar, vad som påverkar den och hur du kan förbättra den.

Vad betyder kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett mått på en persons förmåga att betala sina skulder och sköta andra ekonomiska åtaganden. Om du ansöker om ett lån, köper något på avbetalning eller tecknar ett abonnemang vill kreditgivaren veta att du kan göra rätt för dig genom att betala tillbaka pengarna. På utsatt datum. För att ta reda på hur pass sannolikt det är att du kommer betala görs en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsbolag.

En kreditupplysning är en granskning av din ekonomi, betalningshistorik och livssituation. Sammantaget ger den en bild av hur du tenderar att sköta dina betalningar och sannolikheten att du kommer fullfölja dina åtaganden nästa gång. Det är det som är din kreditvärdighet.

Hög kreditvärdighet har personer som har en bra och stabil inkomst, få lån och som konsekvent sköter sina ekonomiska åtaganden. Att låna ut pengar till en sådan person är i det närmaste riskfritt. Om det stämmer in på dig har du inga problem att få lån, teckna avtal. När du lånar pengar får du en bra ränta.

Låg kreditvärdighet har personer som inte skött sina betalningar, har låg eller ingen inkomst, mycket lån och i värsta fall betalningsanmärkningar. Att låna ut pengar till en sådan person är ett riskfyllt projekt. Det finns alltid en risk att personen ifråga kommer upprepa sin tidigare historia och betala sent eller inte alls. Kreditgivare undviker helst sådana personer och om det är möjligt att låna blir räntan hög. Om det finns betalningsanmärkningar med i bilden kan det rentav bli knepigt att teckna abonnemang, skaffa hyreskontrakt och mycket annat.

Just din kreditvärdighet behöver inte nödvändigtvis vara antingen perfekt eller helt genomusel. Många hamnar någonstans mitt emellan de två extremerna. Din kreditvärdighet kan vara mindre bra även om du skött din ekonomi och aldrig varit i närheten av en betalningsanmärkning. Omvänt kan den vara riktigt bra även om du har en relativt låg inkomst förutsatt att du sköter din ekonomi väl i övrigt. Din kreditvärdighet kan dessutom variera över tid på grund av en lång rad faktorer, och det är långt ifrån alla som järnkoll på vad som faktiskt påverkar den. 

Hur bedöms kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet påverkas av många olika faktorer. Hur kreditvärdigheten bedöms och de specifika faktorer man tittar på skiljer sig också åt mellan olika kreditupplysningsbolag och beroende på vad ärendet gäller. Kreditprövningen kommer av uppenbara skäl att vara grundligare om du ansöker om ett bolån på tio miljoner kronor än om du köper en vara för ett par hundralappar mot faktura eller på avbetalning.

Generellt tittar man dock så gott som alltid på din ekonomi och betalningshistorik. Andra viktiga faktorer vid en kreditprövning är inkomst, anställningsform, tidigare skulder, kreditkort, boendeform, eventuella betalningsanmärkningar och även tidigare kreditupplysningar.

Bäst är förstås att ha hög inkomst, fast anställning, lite lån, äga sin bostad och att inte ha några betalningsanmärkningar. Även din livssituation i övrigt kan påverka kreditvärdigheten. Om du exempelvis flyttar ofta påverkas din kreditvärdighet negativt eftersom du kan tänkas göra det igen, vilket kan leda till att din ekonomiska situation i stort förändras. Nyckelordet här är stabilitet. Kreditgivare gillar inte överraskningar.

Faktorer som påverkar din kreditvärdighet

Inkomst

Inkomst är alltid en viktig faktor vid bedömningar av kreditvärdighet. Högre inkomst är av uppenbara skäl bättre. Har man låg eller ingen inkomst blir det svårt att betala tillbaka eventuella lån. Därför tittar kreditupplysningsbolaget alltid på dina inkomster. Uppgifterna hämtas i regel från Skatteverket. Hur ofta varierar. UC uppdaterar sin information om inkomster fem gånger om på året. Men det kan skilja sig något åt mellan olika bolag.  I de flesta fall tittar man också på hur mycket du deklarerat de senaste tre åren.

Man ska dock komma ihåg att hög inkomst inte automatiskt betyder att du har hög kreditvärdighet. Om du misskött din ekonomi, har betalningsanmärkningar, osäker anställningsform, flyttar mycket eller varit inblandat i skumma bolag kan du ha dålig kreditvärdighet trots att du har en riktigt hög inkomst.

Lån och krediter

Både aktiva och tidigare skulder påverkar din kreditvärdighet. Om du tidigare tecknat många lån under kort tid och/eller har ett flertal aktiva lån påverkas din kreditvärdighet negativt. Vilken typ av lån du har tecknat spelar också roll. Har du flera dyra smålån och krediter som snabblån eller kreditkort kan din kreditvärdighet försämras. Ett lån med hög ränta och tuff amorteringstakt är sämre än ett billigare lån med längre löptid eftersom det innebär att du får mindre pengar att röra dig med. Det är också ett tecken på att du kan tänka dig att ta lån lite hur som och vilket som helst. Något som kan vara ett riskbeteende. Hur du skött tidigare skulder är också en faktor. Noteringar om sen eller utebliven betalning är ett sänke för din kreditvärdighet.

Fasta utgifter

Om du planerar att söka ett större lån som ett bolån vill kreditgivaren veta hur mycket pengar du har att röra dig med. Till fasta utgifter räknas saker som boendekostnad, om du äger fordon, har barn och alla andra eventuella obligatoriska kostnader. Kostnader för lån är också en fast kostnad, eftersom du amortering och betalning av ränta är just obligatoriska kostnader. Ju mindre fasta kostnader desto bättre.

Skuldsaldo

Skuldkonto hos Kronofogden är en röd flagga för alla kreditgivare och försämrar din kreditvärdighet radikalt. Många långivare behandlar inte ens ansökningar från personer som har aktiva skulder hos Kronofogden. Om du har det bör du se till att betala av skulden så snabbt som möjligt.

Betalningsanmärkningar

Det mest uppenbara sänket för din kreditvärdighet av alla. En betalningsanmärkning är ett tecken på att du på misskött din ekonomi rejält. Med en betalningsanmärkning är du i praktiken, med några få undantag, utestängd från den reguljära lånemarknaden. Du kan sannolikt inte heller köpa saker på avbetalning eller teckna abonnemang. Det kan till och med bli svårt att få ett hyreskontrakt. Undvik betalningsanmärkningar till varje pris.

Kreditupplysningar

Antalet kreditupplysningar som gjorts på dig är också en viktig faktor för din kreditvärdighet. Många kreditupplysningar är negativt eftersom det är ett tecken på att du lånar pengar ofta och hellre köper på avbetalning än betalar direkt. Det är bara kreditupplysningar som gjorts av UC som räknas här eftersom nästan alla långivare använder just dem. En upplysning hos exempelvis Bisnode eller Creditsafe lagras inte hos andra kreditupplysningsbolag. Eftersom de flesta upplysningar ändå görs av UC bör du undvika att göra saker som kan resultera i notering hos dem. Tänk också på att det spelar roll vilken typ av kredit de aktuella upplysningarna gäller. Två upplysningar som rör en dyr konsumentkredit som ett snabblån är sämre än två förfrågningar som rör ett bostadslån.

Anställningsform

Hur pass säker din anställning är spelar roll för din kreditvärdighet. I de flesta fall är det betydligt bättre att ha ett fast jobb än en tidsbegränsad anställning, att vara egenanställd eller frilansare. En osäker anställning påverkar din kreditvärdighet negativt även du skulle ha en relativt hög lön. Du bör heller inte byta jobb för ofta. Kreditgivare gillar stabilitet och förutsägbarhet.

Livssituation

Din allmänna livssituation spelar också in. Nyckelordet är som vi redan varit inne på stabilitet. Det är till exempel bättre att bo på samma ställe än att flytta ofta. En smula orättvist är det även bättre att äga sin bostad än att hyra den. På samma sätt försämras din kreditvärdighet också något om din livssituation förändras på något avgörande sätt. Av den anledningen kan din kreditvärdighet försämras om du exempelvis skaffar barn eller skiljer dig.

Din personliga kreditvärdighet påverkar även ditt företag

Om du driver ett företag är du garanterat medveten om vikten av ditt företags kreditvärdighet. Ett företag med låg kreditvärdighet får svårt att sluta leverantörsavtal och säkra lån och investeringar. Men visste du att man vid riskbedömningar av företag inte bara tittar på själva bolagets förehavanden utan också på hur dess ägare och ledning sköter sin privata ekonomi?

Kreditupplysning på ett företag, en företagsupplysning, görs av många skäl. Det kan exempelvis vara en leverantör som vill veta hur sannolikt det är de får betalt. Vid en företagsupplysning tittar man först och främst på det aktuella bolagets ekonomi, betalningshistorik, bokslut och resultat. Men inte bara. Vid större och viktiga affärer är det vanligt att man också gör en översiktlig kontroll av personerna som sitter i företagets ledning och styrelse.

Om företagets VD:n eller någon i styrelsen har misskött sin privatekonomi eller har betalningsanmärkningar påverkas bolagets kreditbetyg negativt. Något som kan leda till att företaget förlorar ett viktigt avtal, nekas lån eller att en möjlig investerare drar sig ur. I små och medelstora företag är inte sällan företagets ägare och ledning en och samma person. Om denne har låg privat kreditvärdighet kan företagets kreditrating och möjligheter ta skada rejält. Poängen är att din privata kreditvärdighet även påverkar ditt företags ställning och framtidsutsikter. Driver du eget företag bör du alltså se till att hålla god ordning också i din privata ekonomi. Annars kan du drabbas av obehagliga överraskningar i ditt yrkesliv.

Vad är min kreditvärdighet?

Som vi sett ovan har din kreditvärdighet en märkbar effekt på dina ekonomiska möjligheter både privat och, om du är företagare, professionellt. Vad kan man då göra om man har låg kreditvärdighet? Vi kommer till det. Det första du bör är emellertid att ta reda på hur det egentligen står till med din kreditvärdighet.

Lyckligtvis är det fullt möjligt och dessutom väldigt enkelt att göra en kreditupplysning på sig själv. På kreditupplysningen ser du saker som inkomst vilka lån du har, vilka kreditupplysningar som gjorts på dig, eventuella betalningsanmärkningar. När du vet vad som sänker ditt kreditbetyg har du allt du behöver för att göra något åt saken. 

Min upplysning - Bisnode

Du kan göra en kreditupplysning på dig själv på flera sätt. Ett sätt är att använda Bisnodes onlinetjänst Min Upplysning. Här får du reda på det mesta som inkomst och taxeringsuppgifter, folkbokföring, noteringar hos UC och betalningsanmärkningar.

Du får också ett kreditbetyg. Betyget sätts utifrån en skala som Bisnode utvecklat själva. Den skiljer sig något åt från exempelvis UC:s variant. Men kommer ändå ge en bra bild av din kreditvärdighet och dina möjligheter att teckna lån. Uppgifter om eventuella lån du har saknas dock. Tjänsten är så länge helt gratis. 

Min upplysning - Upplysningscentralen

Upplysningscentralen har också en onlinetjänst som, något förvirrande, heter Min upplysning även den. På Min Upplysning får du tillgång till din kreditupplysning hos UC online via deras webbsida. Här finns precis som hos Bisnode uppgifter om inkomst och taxeringsuppgifter, folkbokföring, tidigare kreditupplysningar hos UC och eventuella betalningsanmärkningar.

Dessutom har UC samlat information om eventuella lån och krediter du har oss olika långivare. Tjänsten kostar 29 kronor och ger dig tillgång till uppgifterna i 72 timmar. Det är dyrare än gratis, men du får en mer komplett bild av situationen.

Kreditkollen

UC har också en tjänst som heter Kreditkollen. Kreditkollen är en onlinetjänst och fungerar som en prenumeration. Ett abonnemang kostar 49 kronor per månad.  Då får du fri tillgång till din kreditupplysning och alla uppgifter som taxerad inkomst, betalningsanmärkningar, aktiva krediter och annat som påverkar din kreditvärdighet.

Du får också ett eget kreditbetyg på en skala från 1 till 999 som UC kallar UC score. Du vill ha en så hög siffra som möjligt, 999 motsvarar perfekt kreditvärdighet. Fördelen med Kreditkollen är att du enkelt kan följa hur din kreditvärdighet förändras från månad till månad. I Kreditkollen får du också handfasta tips och kan sätta upp personliga mål som att betala tillbaka ett privatlån eller säga upp ett kreditkort. Smidigt och överskådligt.

Hjälp min kreditvärdighet är låg! Så förbättrar du ditt kreditbetyg

Ett dåligt kreditbetyg är inte skrivet i sten. Det finns alltid saker du kan göra. Här är några av de viktigaste sakerna du bör tag i om du vill förbättra din kreditvärdighet.

Inga nya lån eller krediter

Teckna inga nya lån om det inte är absolut nödvändigt. Du bör också undvika att köpa saker på avbetalning. Dels är köp på avbetalning ett lån i sig, och lån har som vi sett ovan en negativ effekt på din kreditvärdighet. Det är oftast inte butiken du köper varan i som hanterar lånet utan ett externt kreditmarknadsbolag, och du kommer ha ett lån hos dem. Dessutom görs alltid en kreditupplysning när du handlar på avbetalning, inte sällan hos UC vilket ytterligare sänker ditt kreditbetyg.

Betala för varor direkt

Handlar du saker online så betala direkt. I många fall görs en kreditupplysning när man köper saker mot faktura, även om det inte är på avbetalning. Det försämrar som vi sett din kreditvärdighet. Spara hellre ihop pengarna om du inte har möjlighet att betala direkt.

Betala av lånen

Har du lån och krediter bör du betala av så mycket som möjligt på dem, så snabbt som möjligt. Helst helt och hållet. Kan du inte lösa lånet helt så betala så mycket du kan och prioritera de dyra lånen.

Samla lån

Om du har ett flertal mindre lån och krediter kan du samla dem i ett större lån. Ett lån är nämligen att föredra framför flera, även om det sammanlagda beloppet är samma. Genom att slå ihop dina lån kan du också få en lägre ränta, vilket betyder du får mer pengar över att röra dig med. På så sätt förbättrar du inte bara din kreditvärdighet, det blir också billigare.

Betala räkningar i tid

Betala alltid räkningar och skulder i tid. Gör du inte det riskerar du både att hamna hos Kronofogden och att få betalningsanmärkningar, vilket är det värsta du kan råka ut för i det här sammanhanget. 

Bli av med skuldsaldot

Om har skuldsaldo hos Kronofogden bör du se till att bli av med det så fort som möjligt. Om du har flera skulder så prioritera att bli av med Kronofogden först. Det blir dessutom lättare att göra något åt de övriga skulderna om du fixat skulden hos Kronofogden.

Klipp kreditkorten

Det är lätt få kreditkort idag. Kreditmarknadsbolagen kastar dem mer eller mindre efter folk. Och visst. Att ha ett kreditkort kan vara ett vettigt och användbart tillskott till din privatekonomi. En livlina falla tillbaka på. Men om du absolut ska ha kreditkort bör du nöja dig med ett. Att ha ett flertal aktiva kreditkort är inte bra för din kreditvärdighet. Behåll ett och klipp de andra och betala alltid tillbaka hela beloppet så fort du kan, helst samma månad. 

Öka din inkomst

Högre inkomst är alltid bra för din kreditvärdighet. Nu kan det förstås vara lättare sagt än gjort att öka sin inkomst huxflux. Men det är alltid värt ett försök. Boka ett möte med chefen. Har du varit anställd länge eller tycker att du bidragit på något särskilt på senare tid kan du ha ett starkt argument för löneförhöjning. Om du har förmåner på jobbet som tjänstebil, fria resor, gymkort, lunchförmåner eller liknande kanske du kan avstå det i utbyte mot högre lön.

Lycka till!

Olle Gordh, VD och grundare på låneförmedlaren Likvidum.

Läs vidare: Trimma din privatekonomi - Tips som ger dig mer pengar över till sparande och investeringar

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.