Urban Dahlen åkte första gången till Kina 2004 för att undersöka möjligheterna att göra affärer där. Han började studera det kinesiska språket och bestämde sig snabbt för att stanna. Idag driver han företaget Connect2China som erbjuder svenska och skandinaviska små- och medelstora företag konsulttjänster och kurser i hur man förbereder, genomför och utvecklar affärer i Kina.

Här berättar han hur han upplever Kina och hur det är att driva företag där.

Kan du berätta lite om er verksamhet och vad ni gör?

Vår affärside är att erbjuda svenska och skandinaviska små och medelstora företag konsulttjänster och kurser på plats i Kina i hur man förbereder, påbörjar, genomför  och utvecklar affärer i Kina.

Konsulttjänsterna handlar främst om att göra marknadsundersökningar, ta fram bra leverantörer av produkter enligt våra kunders önskemål samt inspektera och kvalitetssäkra den kinesiska leverantören.

Hur många år har du drivit företag utomlands?

Totalt 4,5 år i Kina, dock i lite olika former. Connect2China startade jag för ca 1,5 år sedan.

Hur kom det sig att du hamnade i Kina och startade verksamhet där?

Jag drev eget företag i Sverige men var nyfiken på Kina och affärer i Kina så jag bestämde mig hösten 2004 för att åka dit och undersöka möjligheterna här samt studera kinesiska. Ganska snart så bestämde jag mig för att stanna här och satsa på affärer i Kina.

Vad är de största skillnaderna jämfört med att göra affärer i Sverige? Har du något konkret exempel?

Göra affärer i Kina tar tid, man måste ha tålamod. Kineserna vill gärna lära känna dig och ditt företag. Man skall vara beredd på att prata om familj, barn, civilstånd etc redan vid första mötet.
Kineserna har oftast en väldigt flexibel agenda. Mötet du bestämde för ett par veckor sedan kan ändras eller ställas in.
Kineserna arbetar oftast och helst med personliga möten. Ta inte för givet att någon kollar websiter, läser eller svarar på email.

Vilka är de största utmaningarna?

Språket förstås. Företaget har oftast någon person som pratar engelska, men personer i ledande och beslutande befattning talar många gånger bara kinesiska.

Hur ser planerna ut framöver?

Connect2China är fortfarande under inledningsfas så jag fortsätter att bygga upp nätverk i Sverige och Kina. Vi kommer dock under sommaren att hålla lite informationsträffar runt om i sverige gällande både affärs- och entrepenörsresor till Kina samt våra konsulttjänster som kommer att fokusera mycket på miljövänliga produkter, tex lågenergibelysning och förnybar energi såsom vind- och solkraft. Vi kommer även att  arbeta en hel del med skandinaviska produkter för att marknadsföra och lansera i Kina. Svenska och skandinaviska produkter har mycket gott anseende i Kina när det gäller kvalitet och miljö.

Har du några övriga tips eller tankar till andra som funderar på att starta eller flytta sin verksamhet till Kina?

Gör en solid marknadsundersökning och ha en realistisk plan över verksamhetsstart och dess utveckling. Vid eventuell osäkerhet, ta hjälp av företag, kontakter etc som har erfarenhet av marknaden här.

Kina är en gigantisk marknad och kan inte liknas vid ett land utan snarare likt europa. Norra Kina och provinser i södra Kina kan ha lika mycket (lite) gemensamt med varandra som Sverige och Spanien. Dessutom är regler gällande business helt annorlunda från provins till provins även om det finns vissa gemensamma lagar givetvis för hela landet. Dubbelkolla eller trippelkolla vital information för er verkasamhetsstart så inte det har blivit informationsförvanskning i processen eller via språkförbistring.

Läs på om Kina, de provinser och företag ni kommer att besöka eller samarbeta med. Läs även på gällande kinesiska företag och export i allmänhet. Kineserna ni träffar kan säkert nämna 5 svenska exportföretag, hur många kinesiska exportföretag kan du?

Besök Connect2China här

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.