Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla nästa år.

Prisbasbeloppet för år 2024 blir 57 300 kr, en höjning med 4 800 kr från 2023 års prisbasbelopp på 52 500 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2024 blir 58 500 kr, en höjning med 5 000 kr från 2023 års prisbasbelopp på 53 500 kr.

Beräkningar i juli, beslut i september

SCB publicerar i mitten av juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

Uppdateras i september 2023, men så här såg det ut förra året.

  • Uppdatering 5 september 2022, regeringen följde SCBs beräkningar:
  • Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 (pressmeddelande från socialdepartementet 5 september 2022)

Hög inflation ger höga prisbasbelopp

SCB gör beräkningen av prisbasbeloppet genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2023 (405,49). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor. Ökningen är liksom förra året ovanligt stor men det beror på den höga inflationen vi fortfarande upplever.

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter prisbasbeloppet har på gränser för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), lägsta inkomsten som ger pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån med mera.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar SCB genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2023 (405,49). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 ingår helt i det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 ingår successivt alltmer i det nya pensionssystemet.

Först publicerad på redovisningshuset.se

Missa inte: Basbelopp 2024 med exempel och förklaringar


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.