Om en del av din verksamhet är momspliktig, medan en annan del inte är momspliktig, så bedriver du blandad verksamhet. Hur hanterar du i så fall avdrag för ingående moms på dina utgifter?

Den frågan har vi fått svar på av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom nyligen. Svaret blev vad vi hoppades, nämligen en enkel och praktisk lösning till skillnad från vad Skatteverket (SKV) ville.

Fallet

En del av utgifterna i ett bolag var gemensamma och gällde alltså både bolagets momspliktiga och momsfria verksamhet.

Bolaget räknade ut hur stor andel av försäljningen som var momspliktig och sedan yrkade de avdrag för en lika stor andel av den ingående momsen på de gemensamma utgifterna.

SKV ansåg i stället att avdragsrätten för ingående moms skulle beräknas med en sektoriserad beräkningsmodell. Deras argument var att en sådan beräkning skulle spegla resursförbrukningen bättre i den momspliktiga respektive momsfria verksamheten. Vi behöver dock inte gå närmare in på vad den modellen innebär, eftersom SKV förlorade.

Domen – Utgå från fördelningen av omsättningen i blandad verksamhet

HFD slog fast att EUs momsregler ger företaget rätt att använda en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att fastställa andelen avdragsgill ingående moms på gemensamma utgifter vid blandad verksamhet (artikel 174 i momsdirektivet).

Svensk lagstiftning följer inte EU-direktivet på den här punkten utan säger att momsen ska beräknas enligt ”skälig grund” (13 kap. 29 § ML, motsvaras av 8 kap. 13 § GML). Den gamla momslagen (GML) upphörde att gälla 30 juni 2023 då den ersattes av den nuvarande momslagen (ML), men formuleringen finns kvar oförändrad.

ML strider alltså mot EUs momsdirektiv och HFD gav då momsdirektivet en direkt verkan i Sverige. SKV hade inte rätt att vägra företaget tillämpning av den omsättningsbaserade beräkningsmetoden. Därmed kanske vi får se en lagändring längre fram på grund av denna dom.

Din hantering av ingående moms i blandad verksamhet

Vi brukar förespråka enkla lösningar och därför har vi rekommenderat följande hantering av moms i blandad verksamhet – Nu kan vi fortsätta med det genom stödet från HFD.

  1. Om ditt företag bedriver momspliktig verksamhet så får du dra av den ingående momsen på utgifterna för verksamheten, utom när det finns specialregler som inte medger momsavdrag
  2. Om ditt företag bedriver momsfri verksamhet så får du inte dra av den ingående momsen på utgifterna för verksamheten, de ska i stället ingå i kostnaden eller investeringen du har gjort
  3. Om ditt företag bedriver blandad verksamhet så får du dra av den ingående momsen enligt 1 eller 2, och på gemensamma utgifter får du dra av den ingående momsen i proportion till din momspliktiga verksamhet

Exempel på punkt 3:

Ett företag bedriver blandad verksamhet. 75 % av försäljningen är momspliktig, 25 % av försäljningen är momsfri. Företaget får en faktura från sin redovisningsbyrå för förra månadens bokföring. Fakturan är på 4 000 kr plus moms 1 000 kr, sammanlagt 5 000 kr.

Utgiften för bokföring är gemensam för hela företagets verksamhet. Därför drar företaget av 750 kr i ingående moms (1 000 kr x 75 %). Företaget drar också av 4 250 kr som kostnad för redovisningen (4 000 kr exklusive moms + Ingående moms som inte är avdragsgill, 1 000 kr x 25 %).

Tänk på att avdragsgill betyder två olika saker här. Avdragsgill moms innebär att du får tillbaka beloppet från SKV, eller kan minska momsbeloppet du ska betala till SKV. Avdragsgill kostnad innebär att inkomstskatten på verksamhetens resultat minskar, till exempel bolagsskatten.

Det här är en omsättningsbaserad beräkningsmetod. Relativt enkel att tillämpa, men kom ihåg att se över proportionerna för momspliktig och momsfri försäljning då och då, i fall det blir förändringar.

Först publicerad på redovisningshuset.se


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.