Snart är vi inne i 2023 och som småföretagare finns det sådant som man fördelaktigt kan ta hänsyn till innan räkenskapsårets slut. Bättre att ha koll innan än efter. Denna lista täcker inte allt, men täcker lite av det viktigaste att tänka på inom skatterådgivning till småföretagare. Vi har också tagit med några redovisningstips relevanta för småföretag vid årsskiftet.

Specifika tips för ägare av enskilda firmor respektive fåmansaktiebolag hittar du längre ner i artikeln.

1. Inventarier

Inventarier av mindre värde, det vill säga ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för 2022), kan med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten. Gör du flera inköp av inventarier som inte har med varandra att göra gäller 24 150 kr för varje inköpstillfälle.

Du kan däremot inte dela upp inköp av inventarier som hör ihop för att därigenom kringgå beloppstaket. Överstiger du beloppet ska inköpet bokföras som inventarier och föras in i inventarieregistret och skrivas av under flera år.

 2. Tänker du starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag?

Om du går i tankar på att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Om ditt nya bolag gör ett bra resultat och du vill ta ut utdelning kan du då ta ut mer pengar som beskattas till den lägre skattesatsen 20 %. Om du startar/förvärvar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 195 250 kr (2,75 IBB) mer i utdelning, med 20% kapitalskatt.

”Om man hårdrar det ska du inneha aktierna i bolaget före årsskiftet och måste därmed ha betalt in pengarna på banken innan årsskiftet för att kunna tillgodoräkna dig s.k. sparad utdelning. Det räcker alltså inte att bara registrera bolaget hos Bolagsverket” menar Mikael Svensson, skattekonsult på Accountor.

3. Undvik enkla fel i årsredovisningen

UC varnar för att fler företagare lämnar in felaktiga årsredovisningar. Det är i regel fel som är enkla att upptäcka, som exempelvis att balansräkningen inte balanserar eller att resultaträkningen inte summerar korrekt. Felen rapporteras till Bolagsverket och kommer med som en notis i kreditupplysningar om ditt företag, vilket förstås inte bra ut. Så verifiera detta och kontrollräkna.

Skattekonsultens tips till ägare av fåmansbolag (FÅAB)

Ett fåmansbolag är ett onoterat aktiebolag där max fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna.

4. Ta ut rätt lön

Under förutsättning att det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 555 000 kr i lön 2022 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 619 000 kr. Alternativt kan du sikta lite högre och ta ut en lön på 573 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 573 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

5. Utdelning

Äger du kvalificerade andelar med mer än 4% i ett FÅAB bör du eller närstående till dig ta ut tillräckligt med lön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning (även kallat Huvudregeln i 3:12-reglerna). Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (426 000) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 681 600 kr.

6. Tjänstepension

Avdrag för tjänstepension uppgår till max 35 % av den anställdes lön (du får beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 483 000 kr i avdrag per år/anställd. Ta inte för mycket lön. 35 procent kanske ingen sätter av, men upp emot 5-10 % är inte ovanligt om du redan har tagit ut mycket lön.

7. Julgåva

Anställda kan få separata julgåva skattefritt till ett värde om max 500 kr inklusive moms.

Läs mer: Detta gäller presenter och julbord för anställda och kunder

8. Se över om bolaget närmar sig gränsvärdena för revisionsplikt

Du kanske redan frivilligt har valt att ha en revisor. Det finns många fördelar med det, bland annat är det bra om du letar investerare. Men har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:

>3 anställda
+1,5 Mkr i balansomslutning
+3 Mkr i nettoomsättning

9. Friskvård

Glöm inte att hålla kroppen i form, använd friskvårdsbidraget som är skattefritt. Det har hänt mycket gällande reglerna runt friskvård under året. Idag kan du få friskvårdbidrag för fler aktiviteter än tidigare. Läs mer av vad vi har skrivit tidigare eller läs mer på skatteverkets hemsida

Skattekonsultens tips till ägare av enskilda firmor

10. Rätt resultat

Det är visserligen trevligt att få tillbaka på skatten, men lockas inte att ”trycka fram” för mycket resultat via periodiseringsfonder och expansionsmedel. Med hjälp av periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen med upp till 30 % av resultatet i som mest sex år. Syftet med periodiseringsfonder är inte främst att minskat skatten ett enskilt år utan för att fördela inkomsten över flera år.

Under vissa förutsättningar kan det vara skattemässigt fördelaktigt att använda sig av expansionsmedel och spara överskottet i bolaget. Det är dock ett komplicerat område, så ta hjälp om du behöver.

På motsvarande sätt som du i aktiebolaget bör ta ut ”rätt lön”, bör du i enskilda firman i regel tillåta beskattning av överskott i nivå med pensionsgrundande inkomst (ca 573 000 kr) innan du börjar fundera på vad du ska göra med resterande överskott. För att optimera din skattesituation.

11. Se över om bolaget närmar sig gränsvärdet för K2-regelverket

Omsätter företaget över 3 Mkr får du inte längre upprätta förenklat årsbokslut, utan måste övergå till K2-regelverket. Läs mer om K2 regelverket här »

Först publicerad på på accountor.com


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.