En viktig del i affärsplanen är marknadsplanen. Att ta fram en marknadsplan är en rolig och kreativ övning som hjälper dig att mejsla fram det unika med ditt företag. Under tiden lär du känna dina kunder, dina konkurrenter och vad du själv vill uppnå med företaget.

Dina funderingar behöver inte ta formen av ett skriftligt dokument utan det handlar om att tänka igenom vem som är din kund och vad just du kan erbjuda.
Arbetet med att ta fram en marknadsplan brukar göras i sju steg.

1. Fundera själv.
Vad är det du vill sälja och vilka tror du är intresserade av att köpa? Vad har dina potentiella kunder gemensamt? Hur vill du att ditt företag ska uppfattas?

2. Gör en omvärldsanalys.
I detta ingår till exempel att lära sig mer om branschen och hur marknaden för dina produkter ser ut.

3. Definiera din målgrupp.
Var så konkret som möjligt! Nöj dig inte med ”kvinnor mellan 20 och 40”. Försök beskriva dina kunder så detaljerat som möjigt. Vad har de för yrke eller utbildning? Hur tänker de? Är de traditionella eller moderna?

4. Vad är ditt ebjudande?
Vad vill du att kunderna ska förknippa med dig? Hur ska du kunna särskilja dig från andra?

5. Formulera dina mål.
Vad vill du uppnå på lång sikt och vad vill du uppnå nästa månad? Var konkret, målen ska vara mätbara.

6. Utforma strategier.
När du bestämt dig för vilken profil ditt företag ska ha och du vet vilka dina kunder är, är det dags att planera konkreta marknadsföringsaktiviteter.

7. Följ upp och justera.
Följ upp dina marknadsföringsaktiviteter så att du ser vad som ger bäst resultat. På så vis kan du lära dig och bli bättre hela tiden.

Texten är hämtad ur Tillväxtverkets "Marknadsföring för nyföretagare".

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.