Bakgrund:

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har varit en pågående utmaning i Europa. Trots tidigare lagar och direktiv om lika lön för lika arbete, har bristen på insyn i lönesättningen varit ett hinder. Coronapandemin har förstärkt dessa ojämlikheter, särskilt för kvinnor som ofta burit en större börda av omsorgsansvaret. EU:s nya åtgärder är därmed viktiga för att öka lönetransparens och motverka diskriminering.

I Sverige är årliga lönekartläggningar redan lagkrav för alla företag med anställda. Det nya EU-direktivet som träder i kraft i juni 2026 skärper kraven ytterligare.

Nyckelpunkter i det nya EU-direktivet:

1. Insyn: Företag måste informera om lönespann vid rekrytering. Internt måste lönespann samt medianlön för alla befattningar finnas tillgängligt. För större företag kommer det även krävas att karriärvägar och lönekriterier är tydligt definierade.

2. Åtgärder: Hittas löneskillnader som överstiger 5% så ska dessa åtgärdas.

3. Rapporteringsskyldighet: Företag kommer att behöva rapportera sin lönekartläggning både till myndighet samt publicera på sin hemsida. Exakt hur detta kommer att ske i Sverige är ännu inte fastställt.

4. Kompensation och rättsligt skydd: Arbetstagare kommer att ha rätt till retroaktiv kompensation vid lönediskriminering. Arbetsgivarna har bevisskyldigheten vid tvist.

Behöver du hjälp med detta? Kontakta oss här

Praktiska tips för implementering:

1. Vänta inte med att påbörja arbetet: Det kommer att bli en stor omställning för många företag att vara öppna med lönesättningen. Börja i god tid att se över er lönestruktur.

2. Gör en plan för implementeringen. Gör en analys av nuläget och handlingsplan för hur ni ska uppfylla kraven.

3. Ta hjälp av experter: Använd externa konsulter för att säkerställa en objektiv lönesättning och lönekartläggning.

4. Skapa tydlig kommunikation: Kommunicera aktivt om arbetet och betona företagets engagemang för jämställdhet.

5. Koppla ihop alla delar: Integrera rekrytering, befattningsbeskrivningar, lönekartläggning och lönerevision för att skapa en tydlig struktur och undvik oavsiktliga löneskillnader som kan bli dyra att korrigera.

De nya EU-reglerna om lönetransparens ger företag möjligheten att inte bara uppfylla lagkraven utan aktivt bidra till en jämställd och inkluderande arbetsplats. Genom att anpassa och implementera dessa regler kan företag skapa en arbetsmiljö där lika lön för lika arbete är en självklarhet och där talanger lockas av en modern och ansvarsfull arbetsgivare. Ta steget mot jämställdhet och stärk ditt företags framtid.

Vill du ha hjälp att börja anpassa dig efter direktivet? Kontakta oss här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.