Vad krävs för att skapa tillväxt i ditt företag?

Att få fram kapital och hitta rätt kompetens är ofta en vanlig utmaning som håller tillbaka entreprenören. Ett sätt att komma runt detta kan vara att hitta en delägare med rätt kunskap, erfarenhet och driv. Men här i ligger en annan utmaning. Att inleda ett kompanjonskap kan dra med sig många fördelar, men det finns en del saker ni bör göra innan ni drar igång. Här är en guide på vägen.

I takt med att storföretagen varslar sina medarbetare och jobb robotiseras krävs det att fler tittar på andra sätt att försörja sig och sina närmaste. Men vi lever i spännande tider där fler företag startas. Enligt Ekonomifakta var nyföretagandet relativt stabilt mellan 1994 och 2003, då mellan 34 000 - 39 000 nya företag startades varje år. De senaste fem åren har antalet ökat och ligger nu årligen på över 70 000 nystartade företag.

Det är positivt att entreprenörsandan växer i Sverige, det tjänar alla på. Men en utmaning för att starta och växa är att hitta bra medarbetare, rätt kompetens men samtidigt skaffa kapital och likvida medel för utveckling och löpande kostnader.

En lösning för tillväxt

Ett kompanjonskap kan lösa vissa och ibland alla dessa hinder. Det kan vara att hitta en aktiv investerare som arbetar eller agerar mentor, att göra en företagsfusion med en aktör som kompletterar din produkt eller att ingå samarbete med en affärspartner med rätt kompetens.

En del säger säkert direkt: ”Det där låter lättare än vad det är.” Och det ligger mycket sanning i det. Nästan alla relationer är krävande på sitt sätt och när det gäller affärer och försörjning så kan det vara extra känsligt.

Svårt med nära relationer

Det är vanligt att goda vänner startar företag ihop och att släktingar och syskon ärver företag och mer eller mindre förväntas att ta en aktiv roll. Bara för att relationen fungerar bra när man umgås så behöver det inte betyda samma sak när driver en näringsverksamhet tillsammans. Här kan det vara bra att tänka igenom det hela en extra gång.

Vad säger din intuition?

6 orsaker för konflikt i ett samarbete

Det finns en rad saker som kan ligga till grund för konflikter som leder till att de tidigare vännerna (även sambo, make, maka) för evigt går skilda vägar. Punkterna är bra att fundera över oavsett vem du ska inleda ett kompanjonskap med.

 • Kompetens – Jobbar man ihop är det bra om man kompletterar varandra. Om den ena inte kan eller vill utvecklas är det lätt att den andra börjar fundera över om personen egentligen behövs, eller i värsta fall till och med är i vägen.
 • Ägande – Här är det viktigt att delägarna som startar äger lika delar aktier. Om så inte är fallet behöver ni prata igenom varför det är så för att det inte längre fram ska uppstå konflikter och ifrågasättande rörande aktiefördelningen. Den som är majoritetsägare har dessutom alltid sista ordet vid olika beslut.
 • Kommunikation – Öppenhet och ärlighet kommer man långt med men alla vet hur svårt det kan vara leva upp till. Förhoppningar om att personen förstår är vanligt och förväntningarna respektive företagsledare har på varandra är omöjligt att verkligen förstå om man inte tillsammans pratar om det.
 • Pengar – Att ha brist på pengar är ett vanligt problem för småföretagare, särskilt under vissa perioder när kassalikviditeten får sig en törn. Men ett annat kanske lika vanligt problem är när pengarna väl börjar komma in från ökad försäljning. Hur ska den fördelas? Vem ska få lön först? Här blir det extra känsligt om någon uppfattar det som att delägarskapet är orättvist fördelat eller om den ena har lagt ner mycket mer tid.
 • Arbetsmoral – Vad ”hårt arbete” innebär är subjektivt och här kan det skilja mycket från person till person och vad man anser sig skyldig att utföra. Tydligt fördelade arbetsuppgifter kan underlätta här.
 • Oeniga om utvecklingen – Här är också en punkt som kan leda till problem. De flesta entreprenörer har ständigt nya affärsidéer eller idéer till hur företaget eller produkten skulle kunna förbättras. Här är det bra att ha en affärsplan. Planen behöver egentligen bara bestå av ett enkelt dokument som beskriver nästa steg, hur det ska utföras samt en kort vision för de kommande åren. Att ha en sådan skapar lugn och om någon flyger iväg i tankarna för ofta går det att hänvisa till detta dokument. De nya idéerna behöver inte kastas på tippen utan sparas separat vilket ni sedan med jämna mellanrum kan gå igenom tillsammans. De blir ofta en bra grund för affärsutvecklingen i bolaget.

Vårt bästa tips: Det finns säkert många fler saker som kan skapa oro och konflikter. Ett sätt att undvika detta är att skriva ett bra kompanjonsavtal eller aktieägaravtal. Ju mer ni funderar över detta och får ner på papper, ju mindre huvudvärk kommer ni få längre fram. Varje timme ni lägger ner betalar sig 10 eller 100-faldigt. Det är det bästa råd vi kan ge.

Här har du en mall för aktieägaravtal.

Här är en mall för kompanjonsavtal.

Ni kan också skapa en ny mall genom att ta de punkter ni anser är viktigast i båda dokumenten ovan och sätta ihop ett eget avtal som bäst passar era behov.

5 tips för ett lyckat kompanjonskap

 • Skriv ett kompanjonavtal. Vi nämnde det tidigare men det är väl värt att nämna igen. Detta förbises ofta vilket blir ett problem när osämja uppstår; det finns då inget formellt att hänvisa till. Det löser inte alla problem men ett välformulerat avtal skapar tydlighet samtidigt som ni redan här genom att ha arbetat igenom detta börjat fila in ert samarbete.
 • Sätt upp tydliga gemensamma mål. Ta er tid att diskutera ert företags vision och målsättning och se till att samtliga parter är överens. Det ska kännas inspirerande att börja jobba för att uppnå målen.
 • Fördelar era roller. Ta reda på vad din kompanjon förväntar sig av dig i partnerskapet och dela med dig av dina förväntningar till övriga. Tydlig kommunikation är grunden till ett bra samarbete.
 • Regelbundna möten/samtal. Att ha möten för mötets skulle är helt meningslöst, men har ni en agenda och diskuterar punkter som ska ha utförts och ska utföras framöver så är det en bra avstämning som skapar riktlinjer för kommande arbetsperiod.
 • Fira era framgångar. När ni uppnått de mål ni satt upp, träffas då och fira detta.

Lycka till med affärerna!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.