Men en utmaning är att de som har det praktiska ansvaret för hållbarhetsfrågor kanske inte har tillräcklig insyn i hur IT kan påskynda organisationens arbete mot sina miljömål.

Snabbare resa mot netto noll

Klimatförändringar påverkar alla delar av planeten och världens regeringar och parlament stiftar nya lagar och skapar regelverk för att vända den globala utvecklingen. Näringslivet behöver självklart reagera och agera, på grund av lagstiftningen och även på grund av att företagens kunder, partners och medarbetare förväntar sig det – inte minst som en reaktion på de dagliga nyheter om översvämningar, värmeböljor, våldsamma stormar och andra klimatrelaterade katastrofer som påverkar samhällen världen över. De senaste åtta åren har exempelvis varit de varmaste sedan globala temperaturmätningar påbörjades.

Det uppenbara huvudproblemet är förstås utsläpp av koldioxid (CO2) och andra växthusgaser. Mänsklig aktivitet har ökat mängden CO2 i atmosfären från 280 ppm (genomsnittet för de senaste förindustriella 10 000 åren), till 418,82 ppm, en rekordnotering uppmätt vid Mauna Loa-observatoriet på Hawaii i oktober 2023. Observatoriet började mäta mängden CO2 i atmosfären 1958. Då låg nivåerna på 315 ppm.

Den dramatiska ökningen sedan dess är anledningen till att 196 länder år 2015 undertecknade det så kallade Parisavtalet, som ska säkerställa att ökningen av den globala medeltemperaturen inte överstiger 2 grader jämfört med förindustriella nivåer, och där parterna ska vidta åtgärder för att ökningen inte ska överstiga 1,5 grader.

För att nå de här målen behöver världen uppnå netto-noll i utsläppsnivåer – begreppet definieras av World Economic Forum som att ”ta bort en likvärdig mängd CO2 från atmosfären som vi släpper ut i den.” -  till omkring år 2050. Det är också anledningen till att Amazon och fler än 400 företag undertecknat The Climate Pledge där undertecknarna åtar sig att uppnå netto noll tio år tidigare, till år 2040.

Företag kan dra nytta av teknologi för att minska sina utsläpp och möta de krav som ställs på dem. En viktig del av detta är organisationens hållbarhetsdata och vad man kan göra med den - strukturera upp den, analysera och agera baserat på vad den visar, och sist, men inte minst, rapportera om den.

Låt oss därför ta en närmare titt på hållbar IT och IT för hållbarhet som koncept.

Hållbar IT

Oavsett om en verksamhet uppstår direkt i molnet, med en majoritet av sina utsläpp från IT, eller om kärnverksamheten är något annat, exempelvis industriell tillverkning, kan IT-ansvariga göra stor och snabb skillnad genom att förbättra effektiviteten och säkerställa att man har anpassat sin infrastruktur efter verksamhetens behov.

Överkapacitet och ineffektiva lösningar innebär onödigt höga utsläpp.

För att åtgärda detta behöver man se över såväl sin IT-infrastruktur som systemarkitektur, vilket AWS beskrivit som en viktig faktor – Sustainability Pillar – i ramverket ”Well-Architected Framework”.

En nyckel till detta, och till hela ramverket, är att verksamheten behöver göra en avvägning kring vilka ställningstaganden som behöver göras för att hantera affärsmålen, och noggrant leta efter sätt att förbättra arkitekturen. Hur mycket data behöver lagras? Hur länge behöver den lagras? Behöver man ögonblicklig tillgång till all data, eller går vissa data att arkivera för mindre frekvent åtkomst? Vilka krav finns på latens och svarstider? Behöver vi verkligen ha tillgång till allt mätt i millisekunder? Till och med vilket programmeringsspråk man använder påverkar hur resursanvändningen ser ut.

Den som funderar på att migrera sina datacenter till molnet behöver ta hänsyn till CO2-utsläpp, vattenanvändning och elektricitetskonsumtion. 451 Research, en del av S&P Global Market Intelligence, har genomfört en studie som visar att AWS infrastruktur är 3,6 gånger mer energieffektiv än det genomsnittliga datacentret hos amerikanska storbolag och upp till fem gånger mer energieffektiv än det europeiska genomsnittet.

Studien visar också att AWS-molnet kan minska koldioxidavtrycket med närmare 80 procent jämfört med de traditionella datacenter som analyserats, och med upp till 96 procent den dag AWS gått över helt till förnybar energi, ett mål som redan uppnåtts i den svenska regionen och som beräknas ske globalt någon gång under 2025.

Vad innebär det i praktiken? Enligt de beräkningar som 451 Research gjort skulle en migrering av ett genomsnittligt datacenter på 1 Megawatt och 30 procents användningsgrad innebära att företaget skulle minska sina koldioxidutsläpp med mellan 400 och 1000 ton – varje år!

IT för hållbarhet

Företag världen över kan minska sin miljöpåverkan och göra besparingar på samma gång, och insikten om det växer. I takt med att priset på el svängt kraftigt och tidvis varit uppe på rekordhöga nivåer har eltillgång och elkostnader hamnat högt på agendan för många beslutsfattare.

Till exempel har många processer inom industrin utvecklats under en tid där energi var billig och fanns i överflöd, och här finns stor potential för att minska behovet av vatten och åtgången av elektricitet. Samma möjligheter finns kring många råvaror, för att hitta mer hållbara alternativ och minska mängden restprodukter.

Ett exempel är Içeçek Coca-Cola i Turkiet som skapade en digital tvilling, en virtuell representation, av sin produktionsanläggning och hela processen för hur de tvättar sina flaskor. Att skapa den digitala tvillingen tog åtta veckor och sedan kunde de använda den för att simulera olika konfigurationer. När de hittade den optimala lösningen kunde de enkelt implementera den i den fysiska verksamheten. Processen resulterade i årliga energibesparingar på 20 procent, en minskning av vattenförbrukningen med nio procent och en effektivitetsförbättring där buteljeringsanläggningen tjänade in sammanlagt 34 dagar per år.

Det finns många saker företag kan göra för att förbättra sin verksamhet, som att hitta ny data från verksamheten att analysera, dra nytta av maskininlärning för att upptäcka dolda möjligheter, implementera effektiva system för underhåll, ta fram en IoT-strategi och mycket, mycket mer. Att eliminera ineffektiva processer går ofta hand i hand med att minska sitt miljöavtryck och reducera kostnader.

I början av 2023 släppte AWS ett antal moduler i Sustainability Insights Framework som öppen källkod. Med hjälp av dem kan företag enkelt bygga en lösning för att hämta in data från flera olika källor - exempelvis Enterprise Resource Planning (ERP) och Environmental Resource Management (ERM) och olika affärsverktyg, för att automatisera processen att i realtid hålla koll på organisationens koldioxidavtryck. Informationen kan sedan exporteras i standardformat och enkelt inkluderas i företagets hållbarhetsrapportering. Flera företag erbjuder nyckelfärdiga lösningar som bygger på Sustainability Insights Framework och liknande modeller.

Hållbar affär

Historiskt har hållbarhet inte varit ett fokusområde för verksamheten i stort, eller för IT. Men den tiden är förbi och idag är hållbarhet alltså en av de viktigaste drivkrafterna för såväl beslutsfattande som innovation.

När man väl börjat gräva djupare i företagets IT-infrastruktur, systemarkitektur och all data som verksamheten skapar, är det sannolikt att man kommer att hitta möjligheter för att bli mer effektiv och samtidigt minska verksamhetens koldioxidavtryck.

Det är på många sätt det perfekta problemet att ta sig an – att hjälpa världen samtidigt som man lägger en grund för bättre affärsresultat.

För att lära dig mer om hur teknologi kan hjälpa hållbarhetsarbetet, läs mer på aws.amazon.com/sustainability


Av Thomas Blood, Enterprise Strategist, Amazon Web Services

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.