PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från Elinstallatörbranschen. Totalt görs det inköp från 2 017 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd över 6,2 miljarder kr. Snittaffären ligger på 3,16 mkr per företag med en snittaffär per kund på 578 574 kr. Av de ca 2 000 bolagen är mer än 64 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 500 enskilda firmor.

Lägg till att många mindre elinstallatörer jobbar som underleverantörer till de större bolagen så är marknadspotentialen för de mindre eller soloföretagen gigantisk.

Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 2,34 mdr från 1 296 leverantörer, regionernas affär uppgick till 904 mkr med köp från 583 företag. Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 2,67 mdr från 1 787 bolag samt kommunala bolag köper från 1 878 leverantörer för 1,37 mdr kr. 

”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta i eller tom vinna och driva. Vi har kollen!”, säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De femton största leverantörerna i branschen Elinstallatörer (SNI 43210) på den offentliga marknaden 2021.


Endast en femtedel av landets elinstallatörer har hittat fram till den offentliga kunden. Även om en hel del säkert är underleverantörer till de större bolagen så finns det ca 8 000 mindre-bolag inom branschen som ännu inte gör direkta affärer med offentlig sektor.

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår. 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.