Efter att ha arbetat med relationer och affärer i snart 30 år och med företagsutveckling de sista tio åren har jag sett något som oroar mig. Åtta av tio företagsledare i mindre och mellanstora företag kan inte berätta hur man ska ta sig fram till de mål man säger sig ha.

Många har en klar idé om hur man ska göra men man har egentligen inget förankrat och inte heller ett relevant arbetssätt för att bedriva verksamheten på ett resurseffektivt sätt. Man lyckas därmed inte kanalisera ut kraften genom sin organisation. Det tar stopp och blir ofta splittring i gruppen. Man tappar väldigt mycket energi och resurser.

Därför kör många företag fel under tillväxtresan

Sanningen är att det inte är som förut i någon bransch. Globalisering, automatisering och digitalisering är bara tre av de trender som sköljt över näringslivet världen över. Och på det kommer nya generationer av arbetstagare som har en helt annan uppfattning om verkligheten än företag och ledare som varit med ett tag.

Allt detta har skapat nya typer av utmaningar, vilket i sin tur sätter en helt annan press på att strategier blir rätt och att organisationen levererar. Att välja fel strategi och taktik är som att ta fel avfart på en större trafikled i en av världens storstäder. Du hamnar fel, blir orolig, alla i bilen (företaget, ledningen) ska berätta åt vilket håll ni ska åka och det tar massor av onödig tid att komma till resmålet. Om ni ens kommer fram!

Lösningen inom räckhåll även för dig

Vill du skapa tillväxt med ökad långsiktighet och bättre resurseffektivitet så innebär det nya utmaningar och möjligheter. I mitt fall ser jag många företag som är reaktiva och hela tiden måste parera utifrån att man har det tufft själva. Det fungerar inte. Man styr då inte sin egen verklighet och har inte kommandot. Det är tufft när vågorna sköljer in i ett allt högre tempo.

Lösningen är därför att arbeta mera metodiskt med det intäktsdrivande arbetet. Att på ett metodiskt sätt arbeta er igenom alla de faser och steg som ingår i alla företags tillväxtresor. Ett arbetssätt som liknar Lean, fast inom intäktssidan.

Se även: Varför misslyckas så många startups? Forskare har undersökt orsakerna

Tre faser som leder till ett effektivt tillväxtarbete

Här får du vägledning kring de faser som skapar en effektiv sammanhållande process, och som ingår i alla företags tillväxtresa:

1. Strategifasen (VAD)

Ett ägardirektiv eller en långsiktig målbild är ett måste. Till det behöver du analysera omvärld och nuläge och i nästa steg kartlägga de möjligheter du ser framåt. Först efter det går det att göra strategivalen som ska ge effekt. Till det bör du veta hur företaget ska positionera sig effektivt på marknader och i kundsegment.

2. Operativ strategifas (HUR)

Med ett väl genomarbetat strategiarbete skapa en konsekvent och balanserad taktik. Effektiv resursstyrning, rätt organisation och ett rätt balanserat erbjudande till marknaden ger tillsammans möjlighet att bygga en effektiv affärsmodell med rätt aktiviteter ut mot marknaden. Detta ger en starkt riktad genomförandekraft.

3. Operativ fas (VEM)

När ni har koll på VAD och HUR är det fullt möjligt att styra det dagliga operativa arbetet på ett kontrollerat och drivande sätt. Med rätt interna processer och möjlighet att styra och mäta samt att ut mot marknaden skapa en effektiv mix när det gäller marknadskommunikation och arbetet med försäljning.

När du tar steget klarnar vardagen

Ett läge med mycket bättre styrning och fokusering uppstår nu. Visst, det tar tid att arbeta mera systematiskt men jag kan lova dig att den tiden du lägger ner idag på olika kursändringar, oförutsedda situationer i marknaden och oro överväger den tid det tar att börja göra rätt saker.

Min slutsats är att åtta av tio företag som gör ett systematiskt tillväxtarbete lyckas med sin resa till målet, medan siffran hos de som inte gör det är möjligen en av tio. Det baserar jag på de över 200 företag jag arbetat med de senaste tio åren.

Låt inte den verksamhet du leder var en av de som tappar bort sig när vågorna sköljer in över företag och bransch. Visa vägen med ett starkt arbetssätt och ledarskap. Det går att skapa mera tillväxt med mindre resurser. 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.