Pratar ni om samma sak med olika parter när ni använder ordet "projekt"? Eller pratar ni förbi varandra under exempelvis en presentation?

För en del så är ordet "projekt" bara en synonym för "satsning", eller "sysselsättning", något som man gör. Inget mer, inget mindre.

Andra tolkar "projekt" som en mycket specifik term och att man då pratar om initiativ med ändlighet i tiden. "Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat."

Stora byggprojekt, exempelvis idrottsarenor eller nyproducerade höghusområden, brukar ange när i framtiden som de beräknar bli klara — vare sig det är ett om halvår, ett år eller 4 år in i framtiden. 
Byggmästarna/företagen sätter upp stora skyltar så att förbipasserande flanörer och motorvägsbilister kan se slutdatumet varje dag fram tills bygget är klart. 

För att bygget ska bli klart i utsatt tid finns också en planering, delmål, scheman, ansvarsfördelning och tusentals detaljer som säkerställer att projektet inte blir någon slags dagdröm som förväntas förverkligas i ett något slags vakuum. 

Om man således exempelvis beskriver sin idé om att starta och driva en skola som ett "projekt", så kanske det kan missförstås som en oseriös tanke. En skola är något som normalt förväntas existera i generationer. Om man beskriver driften av skolan som ett hjärteprojekt, tolkar vissa det som att man inte riktigt vet vad man talar om, eftersom man inte riktigt säger vad man menar.

Däremot kan byggandet av skolbyggnaden (om det ska finnas en sådan fast adress) rimligtvis beskrivas och räknas som ett projekt. 

Samhällets sätt att organisera arbete, övergår allt mer till projektformer och projektorganisationer. Gig-ekonomin, exempelvis, kan rimligtvis beskrivas som en projektekonomi då konstellationerna som uppstår vid varje enskilt "gig" — varje enskilt projekt — har slutmål med mycket kort ändlighet i tiden. 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.