Säkerhet är ständigt en av detaljhandelns viktigaste områden. Branschen är i ständig omvandling och det enda man med säkerhet kan säga om framtiden är att den är osäker, brukar det heta. Men ett antal framträdande trender inom säkerhet sticker ut som kommer att sätta sin prägel på utvecklingen 2017. Monica Hallin, säkerhetsexpert och koncernchef för Vindico Group, tar en titt i kristallkulan och listar här de tre starkaste trenderna inom säkerhet 2017:

1. Samhällets ansvar för medborgarnas trygghet fortsätter att urholkas

Vi har under de senaste decennierna, och åren, sett allt snabbare och starkare förändringar i omvärlden. Även i Sverige har viktiga samhällsfunktioner som pensionssystem, åldring- och sjukvård m m urholkats och medborgarna börjar inse att de måste ta ett eget ansvar för sin trygghet och säkerhet. Svensk polis fungerar inte tillfredsställande, det medger de själva. En tid av gängvälde, organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet, och en insikt bland såväl privatpersoner som företagare om att ansvaret för sin säkerhet till syvende och sist ligger hos dem, kommer att påverka säkerhetsbranschens utveckling mot alltfler trygghetstjänster som ersätter eller kompletterar de behov som delar av dagens samhällsfunktioner inte klarar av att leverera. Detta gäller även detaljhandeln – d v s ett större eget ansvar för kundernas och personalens väl och ve.

2. Tjänster istället för produkter

Säkerhetsbranschen kommer att accelerera sin utveckling mot tjänstebaserade kunderbjudanden till handeln, med paket av tjänster och produkter och erbjudanden av helhetslösningar istället för hårdsälj av fysiska produkter. Här tillkommer nödvändigheten att bli flexibel och snabbfotad i en tid av stora och snabba omvärldsförändringar. Det ställer större krav på nya produkter och tjänster. Säkerhetsleverantörer som saknar förmåga till snabba förändringar i sin verksamhet och sina erbjudanden kommer att få det svårare. Även handeln måste hantera sina risker och följa upp sina incidenter oftare och bli mycket snabbare på att revidera och ställa om sina behov.

3. Genombrott för MärkDNA

Nästa stora grej inom stöld- och rånskydd blir MärkDNA, den DNA man kan fästa på sina ägodelar för identifikation eller spraya på rånare och inbrottstjuvar under dåden för att med säkerhet identifiera och knyta dem till platsen och händelsen i efterhand. Det är en modern, billig, enkel och flexibel lösning, med både förebyggande och uppklarande effekter. I Storbritannien, som ofta tar en ledande position inom säkerhet, används MärkDNA flitigt med mycket positiva resultat – drygt 80 procent minskning av brottsligheten visar en studie. Även i Sverige visar pilottester lovande resultat. Jag spår att butiker, banker, lager m m men även privatpersoner kommer att anamma MärkDNA under 2017.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.