När din processor är 1 000 gånger bättre och snabbare.
När ditt minne är en obegränsad hår(d)disk med biologisk inmatning.
När du nästan inte alls drar någon energi.

Då är DU inte du.
Du är då ersatt av en robot…

Vi människor kan förstå vanlig linjär utveckling, dvs saker som förbättras stegvis. Tex 2 steg i taget (2 - 4 - 6 - 8) och ibland flera steg åt gången tex 3 steg (2 - 5 - 8 - 11).

Men vi förstår inte på ett djupare plan exponentiell utveckling eller tillväxt (2 - 4 - 8 - 16), som här vid dubblering i varje steg.

Exponentiell utveckling ser ut att gå som vanligt i början, men sedan brakar det loss med super-steg. Och de flesta av oss tappar greppet och tycker då oftast att ”Det var bättre förr”, men förr kommer aldrig tillbaka.

Exempel

Tänk dig en elbil som utvecklar sin körstäcka (batteriutveckling) linjärt räknat i mil 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mil.

Och en utveckling av samma elbil, men exponentiellt (batterikapaciteten dubbleras) 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1 024 mil.

Efter 10 st utvecklingscykler för batteriet är skillnaden 1 004 mil mellan de 2 olika utvecklingssätten.

Vad har nu detta med dig och mig att göra?

Automatiseringen och robotiseringen i samhället kommer att bli just exponentiell. Den kommer att förändra hela det landskap som du och jag jobbar och driver företag i. Massor av tjänster och jobb kommer att utföras av robotar. Många både bättre och säkrare än du och jag kan utföra dessa. Och framför allt billigare.

Läs även: 50% arbetslöshet inom 15 år – vad gör du då?

Vill du ha semester?

Roboten Larox som har ersatt dig behöver ingen semester, arbetar 24 - 7 - 52. Behöver lite översyn ibland, men inga toabesök, fikaraster, utvecklingssamtal, löneförhandlingar osv. Och bidrar inte heller till ett psykosocialt negativt klimat på sin arbetsplats!

Robotar, automatisering och Ai

Robotar, automatisering och lite längre fram Ai (Artificiell intelligens) kommer helt att förändra spelplanen för när, var, hur och varför vi jobbar. Och vi kommer att träffa på dessa i både skepnader av människolika maskiner men även inbyggda i handtag, glasögon, hundkoppel, kaffekoppar mm. Dvs saker som du aldrig har tänkt på som ”robotiserade”. Och där öppnar sig en helt ny värld.

Så vad rör det dig och mig?

Jag är säker på att det kommer att förändra min verksamhet i grunden. Kanske kan någon skriva ett program eller algoritm som gör mitt jobb bättre säkrare och billigare. Så det är bäst att sätta av en dag och ta på sig framtidsglasögonen och osentimentalt se in i framtiden.

Här är mitt tips på hur:

1) Se dokumentären - Den automatiserade framtiden på UR play (tom 19 nov)

Här är den: urplay.se/program/196346-den-automatiserade-framtiden

2) Hur kommer det att påverka ditt nuvarande företagande?

  • Vad tror du kommer att försvinna
  • Ersättas med robotar, automatisering eller med Ai

3) Vilka nya områden kan du se som kommer att dyka upp när du har gjort din lista under punkt 1?

Så här tänker jag om punkt 3

  • Livslängden ökar och folk är vitalare längre upp i åldern (kropp + själ behöver ”vårdas”)
  • Sociala innovationer blir nödvändiga (utveckla samhället)
  • Hjälp behövs för att navigera rätt i denna utveckling
  • Visioner om vart vi ska
  • Idéer om hur vi skall ta oss dit

Så min vän…
Om du inte tänker om detta så kommer du att bli överkörd.

Så hur och vad tänker DU om framtiden.
Och vad kommer du att göra?
Vilka steg planerar du att ta?

PA Ståhlberg - Tänkolog & föreläsare

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.