Idag sker 80 procent av alla möten helt eller delvis på distans. Trots detta uppger endast 15 procent av de tillfrågade i Jabras senaste rapport Hybrid Ways of Working 2023 Global Report att alla mötesrum på deras kontor är utrustade med videokameror. Sex av tio uppgav även att de fortfarande förlitar sig på sina datorers inbyggda kameror och mikrofoner.

Med hjälp av bland annat eyetracking, analys av ansiktsuttryck och biologiska index för engagemang och kognitiv belastning har nu Jabra undersökt beteendedynamik i möten och vilken roll tekniken spelar hos LSE Behavioural Lab. Undersökningen visar att mötesdeltagare var 56 procent mer engagerade vid samarbete som skedde ansikte mot ansikte, men att val av teknik spelar en stor roll för engagemanget vid hybridarbete. Engagemanget från deltagare på distans ökade med hela 84 procent när de använde ett optimerat professionellt mötesrumsheadset och videokamera.

Har stor inverkan på deltagares förtroende

Samtliga deltagare rapporterade högre nivåer av övergripande tillit och tydlighet när de använde och upplevde professionell teknik på hög nivå. Vid användning av professionell teknik ökade tydligheten med 27 procent, vilket i sin tur ledde till ökat förtroende (16 %) och större uttrycksfrihet (35 %). Distansanvändare som samarbetade med andra distansanvändare som använde professionell videoutrustning kände även ett märkbart bättre förtroende (22 %) än de som använde sin dators inbyggda video- och ljudutrustning. Närmare hälften, 47 procent, upplevde även en förbättring av kvaliteten vid användning av professionell utrustning på hög nivå jämfört med inbyggd teknik eller teknik av lägre kvalitet.

– Studiens resultat visar att samarbetsverktyg som video inte bara förbättrar deltagarnas upplevelse markant, utan också att beteendemässiga förändringar är direkt kopplade till tekniken. Företag måste därför inse hur viktig professionell teknik är för att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet vid hybridmöten, säger Steen Marquard, Director of Sales, Nordics på Jabra.

Kulturella skillnader har större påverkan på mötesdeltagandet än tekniken

Utöver det tydliga sambandet mellan förtroende och teknik visade studiens resultat även en tydlig kulturell skillnad som påverkar möten oberoende av tekniken. En grundläggande binär uppdelning avslöjades mellan kunskapsarbetare från västländer och deras motsvarigheter i Asien när det gällde deltagande. Det fanns statistiskt signifikanta kulturella skillnader i deltagarnas verbala dialoger. Deltagare i Europa engagerade sig betydligt mer i verbala dialoger än de i Asien, oavsett om de deltog på distans eller på plats i ett mötesrum. De erbjöd runt 1.6 gånger eller 39 procent mer verbalt engagemang i samtliga experimentella strukturer.

En analys av ansiktsuttryck visar även en distinkt skillnad mellan deltagare från Europa och deltagare från andra kontinenter. Deltagare i Asien visade 134 procent högre nivåer av uppmärksamhet än sina motsvarigheter i Europa.

– Vi hoppas att resultaten i denna rapport kommer att bidra till att öka medvetenhet om de sammankopplade relationerna mellan förtroende, mångfald och teknik i möten och att jämna ut spelplanen för anställda över tid. Ledare måste förstå hur viktigt det är med rättvisa möten för medarbetarnas utvecklig och nöjdhet, säger Dr Sean Rooney, Scientific Officer och Head of Laboratory Innovation på LSE Behavioural Lab.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.