EU-förordningen om AI är en milstolpe när det gäller att få medborgarna att lita på och känna sig trygga med att använda AI. Bara att det faktiskt finns ett förslag gör att frågan hamnar högre upp på agendan hos organisationer och företag, vilket är ett stort och viktigt steg i sig. Det ökar chanserna för att AI-driven innovation ska bli verklighet på bred front i samhället och i näringslivet.

Men det behövs mer än bara lagar och förordningar för att AI ska kunna leva upp till sin fulla potential. Själva innovationsprocessen för AI-produkter måste anpassas till att redan från början bygga in hållbarhet och etiska krav – utan att det blir en administrativ flaskhals. Vi kan inte tillföra etik och hållbarhet i efterhand, det måste finnas med från start.

Här är mina fyra tips till företagare för att lyckas med en tillitsfull och hållbar AI-innovation:

1. Medvetenhet. Kommunikation är nyckeln för att skapa medvetenhet om hur viktigt det är med hållbarhet när man utvecklar AI-produkter. Vi får inte skygga undan från svåra frågor. Insyn och transparens måste finnas från början. Medvetenheten om AI:s potentiella risker måste vara en central del av strategin.

2. Mångfald. Vilken del av ett företag ska ”äga” AI? Svaret är naturligtvis att alla delar ska äga AI. De här frågorna är inte en enmansföreställning. Ju mer mångfacetterat ett team är, desto mindre risk att vi speglar individuella bias i det data som ligger till grund för AI-applikationen.

3. Kontinuerlig kontroll. Det är ingen engångsbedömning man gör med hjälp av en checklista för att se till att allt ser bra ut. I stället måste du kontinuerligt övervaka hela livscykeln från data till beslut så att applikationen presterar rätt och rättvist också över tid.  

4. Den mänskliga faktorn. Vi måste arbeta tillsammans med AI, inte bredvid eller bakom. AI kan hjälpa oss att ta enorma kliv framåt, men för att lyckas med det måste samarbetet mellan människa och maskin stå i fokus. Behandla AI som om det vore en del av ditt team.

AI är, mer än någonsin förr, en viktig konkurrensfördel. Inte minst gäller detta innovationsprocessen i företagen. Innovation är viktigt för att skapa hållbarhet i affärer och verksamhet. Det är avgörande för att svara mot marknadens och människornas behov. Och det är en garant för att företag ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga.

Just därför är jag övertygad om att EU-förordningens förslag kommer att leda till att europeiska företag får en fördel gentemot kinesiska och amerikanska företag. Hittills har förhållandet varit det omvända. Kina och USA ligger före Europa när det handlar om AI, det är ett faktum. Men när vi fullt ut genomför de regler och förordningar som ger våra AI-produkter en etisk och hållbar kvalitetsstämpel, kommer de att bli tryggare att använda. Och det kommer att vara en gigantisk konkurrensfördel. För i slutänden är det ju det som räknas: AI ska användas av människor, och om människorna litar på AI, kommer de att vilja använda mer AI. Det blir ett självspelande piano av tillit, innovation och hållbarhet.

Jag är övertygad om att den europeiska AI-innovationen går en ljus framtid till mötes. Inte trots EU:s förordningar – utan tack vare dem.

/Josefin Rosén, AI-expert, Nordic Leader AI and Analytics, SAS Institute


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.