dokumentmallar

På denna sida hittar du artiklar med taggen dokumentmallar. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller dokumentmallar eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Årsstämma, bolagsstämma - kallelse gratis mall

Dokumentmallen "Kallelse till årsstämma eller bolagsstämma" används då ett aktiebolag ska ha årsstämma för att besluta om de... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Generalfullmakt

Dokumentmallen generalfullmakt används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige ska få befogenheter utan inskränkningar.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Dokumentmallen "Arbetsmiljöpolicy" är tänkt att användas som en del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Bokföringsorder

Bokföringsorder

Dokumentmallen "Bokföringsorder" används för att skapa ett verifikationsunderlag för en affärshändelse som ska bokföras men... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Företagare fyller i betalningspåminnelse som ska skickas till en kund som inte betalat innan förfallodatumet gått ut.

Betalningspåminnelse

Dokumentmallen betalningspåminnelse används då en kund inte har betalat sin faktura för en begärd/beställd vara eller... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Arbetsgivarbetyg

Arbetsgivarbetyg

Dokumentmallen "Arbetsgivarbetyg" används för att ge understöd till en arbetsgivare att skriva en utförlig bedömning av en... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Man skriver under ett avtal inför uppstarten av ett aktiebolag.

Aktiebok

Dokumentmallen aktiebok används för att upprätthålla ett register över ett aktiebolags aktier och aktieägare. Enligt... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Underskrift av årsstämmoprotokoll sker med styrelseledamot och ordförande.

Årsstämmoprotokoll, bolagsstämmoprotokoll

Dokumentmallen årsstämmoprotokoll eller även kallat bolagsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Styrelsemötesprotokoll

Ett aktiebolag måste enligt lag ha minst ett styrelsemöte om året och då används ett styrelsemöte protokoll. För mindre företag... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Protokoll extra bolagsstämma

Protokoll extra bolagsstämma

Vad är en extra bolagsstämma?Alla aktiebolag måste hålla minst en bolagsstämma årligen. Styrelsen har också befogenhet att kalla... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Sekretessavtal

Dokumentmallen ”Avtal om sekretess” används då det finns ett behov av att reglera informationshantering i ett samarbete mellan... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Aktiebrev

Dokumentmallarna Aktiebrev 1-4 används som ett bevis på att någon äger aktier i ett aktiebolag och skall utfärdas om en... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Inkassokrav, kravbrev

Inkassokrav, kravbrev

Avtalsmallen inkassokrav används då en kund inte har betalat en faktura och fungerar som ett starkare påtryckningsmedel... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Kontantkvitto tas fram av företagare för att ge till kund som betalat inköpet kontant.

Kontantkvitto

Dokumentmallen kontantkvitto används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Företagare skriver en offert med offertmall som ska skickas till kund med förhoppning om att affären ska gå i lås.

Offertmall

Offertmallen för att skriva och skicka en anbud (anbud är annat ord för offert) används då en leverantör av varor eller tjänster... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
  • 1
  • 2