Lördag 20 april: Agenda 2030 Open

Stockholms FN-distrikt arrangerade Agenda 2030 Open, en heldag för alla som aktivt vill bidra till att forma den värld vi vill leva i. Efter en förmiddag med inspirerande föreläsningar delade vi in oss i arbetsgrupper för att skapa konkreta uppdrag inom de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Beep ingick i arbetsgruppen för Mål 6 (Rent vatten) och Mål 14 (Hav och marina resurser)

där vi diskuterade olika idéer för vad vi alla tillsammans kan göra för Östersjön. Vårt vackra innanhav omges av nio länder med 90 miljoner människor vars ekosystem och samhällen påverkas av hur Östersjön mår. Det finns många olika sätt att bidra och att skriva under Östersjökontraktet är ett av dem. Vi har som mätbart mål att få fler att ge sitt löfte till havet!

Vårt agentuppdrag: Mindre plast och produkter i havet

Som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB bidrar Beep till deras arbete för ett friskt innanhav. Det uppdrag vi som Agenda 2030 Agent kommer att arbeta med under 2024 är att minska mängden produktrester i Östersjön. Som hållbarhetscoach för småföretag kommer vi att uppmuntra deras medarbetare att använda mindre mängder plast och produkter – både hemma och på jobbet – och inspirera andra att göra likadant!

· Kasta aldrig plast i naturen, där bryts den ner till mikroplast som hamnar i havet.

· Minska mängden kemikalier och spola aldrig ner kemikalierester i avloppet.

· Halvera mängden diskmedel och tvättmedel och använd inte sköljmedel.

· Använd mindre mängder schampo, balsam och tvål och tänk över förpackningar.

· Köp inte tandkräm med mikroplast eller smink som innehåller PFAS*.

· Korta ner duschandet till under 5 minuter.

Söndag 21 april – Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day markerar den dag på året när människans utnyttjande av ekologiska resurser överstiger vad jorden förmår att förnya under samma år. Dagen för överskjutningen beräknas såväl på global nivå som individuellt för olika länder. Den infaller på olika datum över världen baserat på om mänsklighetens konsumtion ligger på samma nivå som invånarna i respektive land. I Sverige infaller Earth Overshoot Day i år den 21 april vilket betyder att de resurser vi nu konsumerar under årets resterande 254 dagar är ett lån från framtida generationer. Samtidigt är det en förbättring från förra året då vi landade på den 3 april. Det visar att vi har alla möjligheter att påverka hur resurserna används!

Måndag 22 april – Earth Day

Earth Day firas den 22 april för att väcka uppmärksamhet för tillståndet för vår planet. Det är en bra dag för att även fundera kring sin egen påverkan på miljö och klimat och upptäcka allt det man faktiskt kan göra. Årets tema för Earth Dayär Planet vs Plastic där målet är att minska mängden plast med 60 procent de närmaste 15 åren. Enligt SCB används plastavfall i Sverige i första hand som bränsle inom industrin eller så går det till energiåtervinning – endast 10 procent av plasten återvinns!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.