Det finns många fördelar med den nya form av organisering som har vuxit fram tack vare digitaliseringen. Ska svenska företag hänga med i den ökade konkurrensen gäller att utnyttja både individuella och organisatoriska möjligheter på bästa sätt. En av dessa fördelar är självledarskapet.

Den digitaliserade världen med mobilen i centrum öppnar nya möjligheter att driva verksamhet. Mobilen är en avancerad dator som gör att vi kan ha ”all information” i fickan. Det innebär i sin tur att vi är ”närvarande” oavsett var, och på vilka tider, vi befinner oss. Det ger möjlighet till en helt ny självledande organisation.

Positiva bieffekter

Denna individualiseringsprocess har vuxit fram driven av mobil- och datorutvecklingen och inte av att någon analyserat läget och funnit att så kan man öka motivation hos medarbetare, sänka kostnader och därmed genera bättre resultat.

Men det är just ökad motivation och bättre resultat som man uppnår!

För det ger större utrymme för egna initiativ och ökar flexibilitet avseende tid och plats när man vill och kan arbeta. Förutom att man på det sättet är online med chefer, kollegor och medarbetare så har man alltid tillgång till ”all annan nätåtkomlig information” momentant.

Dessutom kan enkelt andra externa hjälpmedel som program och personkopplingar omedelbart göras medagerande. Det innebär att all verksamhet som inte kräver en personlig närvaro för att serva maskiner kan till stora delar skötas från hemmet eller någon plats som vederbörande föredrar att arbeta ifrån. Företaget kan på det sättet dra ner på personalutrymme och tjäna pengar på att endast upplåta mötesrum eller att sådana hyrs av kontorsuthyrare. Men också få en mer motiverad personal.

Stora spridningseffekter på trafik- och miljöområdet

När flertalet börjar arbeta efter självledarskapsmodellen innebär det att trycket på trafiksektorn går ner vilket i sin tur medför minskade utsläpp av CO2. Genom att det på det sättet trafiken för första gången kan minskas genom åtgärder som alla tjänar på talar för att utvecklingen kommer att gå i den riktningen. För personalen ökar sin motivation genom en ökad frihet, företagen minskar sina kostnader och samhällssektorn får ett minskat tryck på vägar och kollektivtrafik – alla blir vinnare.

Vad krävs för att snabba upp att komma till självledarorganisationen?

Det som krävs nu är mjukvara typ resultatplattformar, som säkerställer att medarbetarnas bidrag till resultatet kan följas och värderas. En del sådan mjukvara finns idag men är föga känd av företagen. Mjukvara ska mäta på grupp-, avdelnings- eller delprocessnivå, och på det sättet säkerställa att all personal levererar resultat i linje med uppställda mål. Man går från att mäta närvarotid till uppnådda resultat.

Därför handlar det om att upplysa om metoden och att ha stödfunktioner som kan hjälpa till vid dess införande. Om fem år kanske man ska kunna påvisa nödvändigheten av att ha  kontor i stan för att få bedriva verksamheten som den  görs idag. Och motivet för det är just alla de fördelar som påtalats ovan. Eftersom organisationsutveckling till stor del görs möjlig av teknikutvecklingen speciellt då inom telefoni och datateknik så handlar det nu mycket om management att ha modet och släppa ”fångarna loss” och förlösa alla de fördelar som självstyrande organisationer erbjuder.

Börje Paulsson, Företagskonsult, ScoreBase AB.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2019-11-01 09:56
Intressant, Börje - en utveckling av begreppet"distansarbete",vetja.
Vi munhuggs vid tillfälle om detta. LJ
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.